18 Eylül 2020 Cuma

İmparatoriçe Zoe Kimdir?

İmparatoriçe Zoe
Zoe, imparatorun 50 yaşında sosyetik kızıydı.
Evlendi kocasını imparator yaptı.
Sonra seyis sevgilisiyle onu aldattı, öldürdü ve bunu imparator yaptı.
O da öldü, üçüncüyle resmini Ayasofya'ya astı.
İmparatoriçe Zoe, birkac imparatoru ile beraber müştereken Bizans imparatoriçesi olarak hüküm sürmüştür.
İmparator VIII. Konstantin (hükümdarlığı 1025-1028) ile Byzantionlu Helena'nın kızıydı.
Ölüm döşeğindeki babası VIII. Konstantin geride erkek evlat bırakmadan öleceğini anlayınca, 48 yaşındaki Zoe'yi kendisinden 20 yaş büyük III.Romanos Argiros (hükümdarlığı 1028-1034) ile evlenmeye zorladı.

1028'de tahtın varisi III. Romanos Argiros'la evlendi.
Aynı yıl kocasının tahta çıkmasıyla imparatoriçe oldu.
(Gençliğinde Kutsal Roma-Germen imparatoru III.Otto [hd 996-1002] ile nişanlanan Zoe, Otto'nun ölümü üzerine [1002] evlenme gerçekleşmeden Konstantinopolis'e dönmek zorunda kalmıştı.)
Kendini beğenmiş ve kıskanç kişiliği yüzünden kız kardeşi Teodora'yı bir manastıra kapattırdı.
Kocası tarafından ihmal edildiği için, Paflagonyalı genç saray görevlilerinden Mihail'e aşık oldu.
Bazı kaynaklara göre Zoe, bu evlilik esnasında, aşık olduğu sarayın güçlü adamı Yannis Orfanotrofos'un teşviki ile Paflagonyalı köylü çocuğu Mikhail'le evlenmek için 11 Nisan 1034 gecesi kocası III. Romanos'u banyoda boğdurtarak ya da zehirleterek ortadan kaldırdı.
Kocasının ölümünden sonra (1034) sonra devlet idaresini ele geçirdi.
Mikhail ile evlenerek yeni kocasını IV. Mikhail adıyla tahta çıkardı.
Ama imparator ertesi yıl ölünce Zoe gene Yannis Orfanotrofos'un tavsiyesine uyarak sabık imparator Mikhail'in yeğenini evlat edindi ve V.Mikhail adıyla imparator ilan etti.

1041'de başa geçen V.Mikhail Kalaphates, Zoe'yi safdışı etmek niyetiyle Prinkipo'ya (Büyükada) sürünce, Zoe'nin mensubu bulunduğu Makedonyalılar Hanedanı'na bağlı olan Konstantinopolis halkı ve saray efradı, Nisan 1042'de ayaklandı ve Mikhail'i tahtı terk etmeye zorladı.
V. Mikhail, Nisan 1042'de tahttan indirildi ve gözleri kör edilerek bir manastıra kapatıldı.

Zoe ile Teodora 1042 Paskalya Yortusu'nda beraber imparatoriçe ilan edildiler.
Böylece Zoe, kız kardeşi Teodora (hükümdarlığı 1042, 1055-1056) ile beraber Bizans'ın hükümdarı oldu.
Ama iki kız kardeş birbirlerine düştüler.
Zoe konumunu sağlama almak için iyi bir aileden gelme Konstantinopolisli senatör IX. Konstantinos Monomakhos'la (hükümdarlığı 1042-1055) üçüncü evliliğini yaptı ve 1050'de hayata gözlerini kapadı.

Devrin meşhur düşünürü Mikhael Psellos'a göre, Zoe; dindar görünüşlü fakat değersiz, anlamakta hızlı fazla konuşmakta yavaş, harcamalarda çok eli açık fakat kaprisli biriydi.
Özellikle parfüm ve güzel kokulu yağlara düşkün olup bunların saray atölyelerindeki üretimiyle bizzat ilgilenirdi.
Ayasofya'da bulunan portresinin ne zaman konulduğu kesin olarak bilinmez.

Kaynak:https://tr.wikipedia-on-ipfs.org/wiki/Zoe_(imparatori%C3%A7e).html
İmparatoriçe Zoi ve Kocası İmparator IX.Konstantin Monomakos, Ortada ise Hz.İsaHiç yorum yok:

Yorum Gönder