29 Eylül 2020 Salı

Hüseyin İsa Bey (Büyük) Camii, Bornova, İzmir

Hüseyin İsa Bey (Büyük) Camii, Bornova, İzmir
Hüseyin İsa Bey (Büyük) Camii, İzmir'in Bornova İlçesi'nde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı kesinlik kazanamamıştır.
Eserin üslubu Anadolu’daki erken devir eserlerlerine benzemektedir.
Büyük bir ihtimalle bu cami Aydınoğulları devrinde yapılmıştır.
Caminin Mihrab ve Vaaz Kürsüsü
Ayrıca cami içerisinde Roma dönemine tarihlenen kompozit sütunlar ve devşirme sütunlar da bulunmaktadır.
Cami üzerindeki altı mısralık bir kitabeden (H.1153/M.1740) yılında Seyyid Ali Ağa tarafından tadilattan geçirildiği öğrenilmektedir.
Seyyid Battal Gazi'nin Torunları Ali Şir Beşir Neşir Hazretleri'nin Türbesi
Kesme taş ve moloz taştan yapılmış olan cami kareye yakın dikdörtgen planlıdır.
İbadet mekânı mihraba paralel her sırada üçer tane olmak üzere dört sütun dizisi ile beş sahna bölünmüştür.
Caminin İçinden Bir Görünüm
Caminin en ilginç yönü mihrap önünde kubbeli bir bölümün olmasıdır.
Bu plan şekli Anadolu Selçukluları’na mahsus bir plan şeklidir.
Bunun benzerlerine Kayseri, Erzurum ve Birgi Ulu Camii'leri ile Beyşehir’deki Eşrefoğlu Camii’nde de karşılaşılmaktadır.
Bu plan şekli ile de Anadolu mimarisindeki ulu cami plan tiplerinin bir tekrarıdır.
Seyyid Battal Gazi'nin Torunları Ali Şir Beşir Neşir Hazretleri'nin Türbesi'nin Giriş Kapısı
Caminin önündeki son cemaat mahalli altı sütunun taşıdığı altı bölümlüdür.
Bu bölümlerin üzerleri kubbelidir.
Cami içerisinde bezeme olarak dikkati çeken bir elemana rastlanmamakla beraber minarede baklavalara ve derz çizgileri ile karşılaşılmaktadır.
Caminin Minaresi
Minaresi taş kaide üzerine yuvarlak gövdeli, geometrik ve zikzak desenli olup, tek şerefelidir.
Camiin avlusunun kuzeybatısında türbe ve güneyinde de Dârü'l Kurrâ bulunmaktadır.
Seyyid Battal Gazi'nin Torunları Ali Şir Beşir Neşir Hazretleri'nin Türbesi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder