4 Eylül 2020 Cuma

Ayasofya’nın kubbesini kurtardım, tamir vazifesi bana kısmet oldu. Fetih vazifesi ise size düşüyor.

Ayasofya Camii'nin Kubbesinin Çökmesisi Engelleyen Payandalar 
ve III.Murad Devri'nde Yapılan Minareler
Fatih Sultan Mehmet Devri'nde yapılan Ayasofya Camii’nin ilk minaresiyle ilgili bir de efsane vardır.
Efsaneye göre bu ilk minarenin kāidesi, Ali Neccar isimli bir Türk mimarın eseridir.
Evliya Çelebi’nin verdiği bilgiye göre; İstanbul’un fethinden birkaç sene evvel; Fatih Sultan Mehmet Edirne'de iken, Bizans İmparatoru, depremde zarar gören, Ayasofya’nın kuzey duvarının tamiri için Sultan II.Mehmet’ten yardım talep etmiştir.

Sultan, bunun üzerine Ali Neccar adlı mimarını İstanbul’a göndermiştir.
Bu mimar, ilave ettiği istinat duvarlarıyla Ayasofya’yı yıkılmaktan kurtarmış, ayrıca bir istinat duvarının içine 200 basamaklı bir de merdiven yapmıştır.
İmparator merdivenin sebebini sorduğunda:
«Kurşunluğa çıkmak için…» cevabını veren mimar, Edirne’ye döndüğünde, Sultana şöyle demiştir:

“Sultanım, dört payanda ile Ayasofya’nın kubbesini kurtardım.
Tamir vazifesi bana kısmet oldu.
Fetih vazifesi ise size düşüyor.
Hattâ yapacağın minarenin temelini de hazırladım ve üzerinde ilk namazı da ben kıldım.”

Ancak, Fatih Devri'nde, üç günde inşa edilen tahta minare, Mimar Ali Neccar’ın Ayasofya’nın kuzey duvarını takviye için yaptığı istinat duvarlarından biri üzerine inşa edilmemiştir.

Can ALPGÜVENÇ


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder