30 Eylül 2020 Çarşamba

İsmail Bey Külliyesi'ndeki Sıbyân Mektebi, Kastamonu

İsmail Bey Camii'nin Giriş Kapısı, Kastamonu
Candaroğlu İsmail Bey’in türbesinin kuzeybatısında bulunan sıbyan mektebi 14.50x14.50 m. ölçüsünde ayrı bir avlu içerisinde yapılmıştır.
Avlu kapısı üzerinde 1514 tarihli bir kitabe bulunmaktadır.
Bu tarihe dayanan bazı araştırmacılar sıbyan mektebinin Osmanlı devrinde yapıldığını ileri sürmektedirler.
Sıbyan mektebi iki sıra kesme taş, iki sıra tuğlanın örülmesi ile meydana gelmiş bir duvar yapısına sahiptir.
Kare planlı, kubbeli olan sıbyan mektebinde kubbeye geçiş istiridye kabuğu şeklindeki tromplarla sağlanmıştır.
Sıbyan mektebi 1514, 1766-1767 yıllarında tadilattan geçirilmiştir.
Bu tadilatlar esnasında da orijinalliğinden kısmen uzaklaşmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder