31 Mayıs 2010 Pazartesi

Şeyh Abdullah Efendi Türbesi, Seydişehir, Konya


Şeyh Abdullah Efendi Türbesi'nin Konumu, Seydişehir, Konya
Şeyh Abdullah Efendi Türbesi, Seyyid Hârun-î Velî Hamamı’nın kuzeybatısındadır.
Türbe, l903 yılında ölen Müderris ve Nakşibendi tarikatı şeyhi Hacı Abdullah Efendi için Sultan İkinci Abdülhamid Han emriyle yaptırılmıştır.
Eski şekli bozulmadan, 1955 yılında temelden onarılan Türbe, dikdörtgen plânıdır.
Duvarları yarı kesme taş kaplama ve çimentoderzli olup, üzeri kiremit döşeli ahşap bir çatı ile örtülmüştür. Kemerli pencerelerinden ışık alan Türbe içerisinde, sıvalı taş ve ahşap sandukalı 7-8 kitabesiz mezar vardır.
Bu mezarlar Şeyh Hacı Abdullah Efendiye, oğulları Şeyh Hocaken, Hacı Ahmet ve Hacı Şakir’e müridlerinden Uşaklı Hacı Hekim Ali’ye, Şeyh Abdullah hanımı Hacı Arife’ye, Şeyh Abdullah kızı Şerife Kadın’a, Şeyh Hâcekân Efendi eşi Emine Hanım’a ve aileden diğer hanımlara aittir.
Türbenin tavanı son yıllarda gümüşü renk, madeni plâkalarla kaplanmış, duvarları hattat Yaşar Göç eliyle sülüs yazılarla donatılmıştır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder