10 Ağustos 2022 Çarşamba

Karatay (Emir Kemaleddin Rumtaş) Mescidi'nin Hususiyetleri, Meram, Konya

 Karatay Mescidi (Emir Kemalettin Rumtaş Mescidi), Karatay, Konya
Karatay (Emir Kemaleddin Rumtaş) Mescidi, Konya'nın Merkez Meram İlçesi'nde Şeker Fabrikası’nın yanında, Hoca Ahmet Fakîh Camii ve Türbesi’nin batısındadır. 
Mescid, XIII.yüzyılın ortalarında Emir Celaleddin Karatay’ın kardeşi Kemaleddin Turumtaş tarafından yaptırılmıştır. 
Kitabesi günümüze gelememiştir. 
Vakıf kayıtlarından da yeterli bilgi edinilememiştir.
Okuma Salonunun (Mescidin) İçinden Bir Görünüm
Mescid kesme taştan, kare planlı olup, üzerini tuğla kubbe örtmektedir. 
Bu kubbenin oldukça geniş olan Türk üçgenleri dikkat çekicidir. 
Ayrıca mescid önündeki son cemaat mahalli de esere göre çok büyük tutulmuştur. 
Mesciddeki bu uyumsuzluklar eserin muhtelif devirlerde elden geçirildiğini göstermektedir.
Mescid günümüzde okuma salonu olarak kullanılmaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder