10 Ağustos 2022 Çarşamba

Alaaddin Camii’nin Avlusundaki Türbeler, Selçuklu, Konya

Alaaddin Camii’nin Avlusundaki Türbeler
Alaaddin Camii’nin avlusunda iki Selçuklu Türbesi bulunmaktadır.
Bu türbelerin dış cepheleri caminin ibadet mekânının genişletilmesi sırasında kısmen cami içerisinde kalmıştır.
Bu türbelerden birinin inşasına başlanmış, sonra da bilinmeyen bir sebeple yarıda bırakılmıştır.
Doğu yönündeki türbe ise altında mumyalığı olan on köşeli, kesme taştan bir plan göstermektedir. Türbenin üzeri içten kubbe, dıştan piramidal bir külah ile örtülmüştür.
Külahın ilk yapılışında çini kaplı olduğu kalan izlerinden anlaşılmaktadır.
Türbenin Kapısının Üzerindeki Kitabe
Külahın çevresinde lacivert üzerine beyaz harflerle; “Bu imaretin yapılmasını Kılıçarslan’ın oğlu Mesut’un oğlu Kılıçarslan’ın emrettiği” yazılıdır.
Buna dayanılarak da türbenin II.Kılıçarslan zamanında yapıldığı anlaşılmaktadır.
Türbenin pencerelerinden birisinin üzerinde de yapının mimarı olarak Abdülgaffar oğlu Yusuf’un ismi geçmektedir.
Alaaddin Camii’nin Avlusundaki Türbelerde Sultanlara Ait Sandukalar
Bu türbe içerisinde önceden çini kaplamalı sandukalar olduğu kaynaklardan öğrenilmektedir.
Geç devirlerde bu çiniler dağılmış ve sökülmüş, çoğu da kaybolmuştur.
Türbe içerisinde sekiz sanduka bulunmaktadır.
Bu sandukalardan birinin Sultan II.Kılıçarslan’a ait olduğu bilinmektedir.
Diğerlerinin kime ait oldukları konusu tartışmalıdır.
Avludaki ikinci türbe, inşaatı yarım kalmış sekizgen planlı yapıdır. 
İçinde sanduka bulunmaz. 
Selçuklu sultanlarından biri için yapıldığı kesin olmakla beraber kimin için inşa edildiği bilinmemektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder