18 Temmuz 2010 Pazar

Hadım Ali Paşa Camii, Sur, Diyarbakır

Hadım Ali Paşa Camii, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi'nde Mardin kapısı ile Urfa Kapısı arasında, Ali Paşa Mahallesi’nde surlara yakın bir yerde bulunmaktadır.
Camiyi Diyarbakır valilerinden Hadım Ali Paşa 1534-1537 yıllarında yaptırmıştır.
Tuhfetül-Mi’marin’de Mimar Sinan’ın eseri olarak ismi geçmektedir.

Ali Paşa Camisinin doğusunda Şafiilere ait bir cami, batısında medresesi, kuzeyinde de zikir yeri denilen dikdörtgen bir yapı ve hamam bulunmaktadır.
Kesme taştan tek kubbeli olarak yapılan bu caminin son cemaat yeri ve kubbe kasnağında yatay şekilde siyah beyaz taş dizilerinden meydana gelmiş bir bezeme vardır.
Onarımlarda bu bölümler bozulmamıştır.

Son cemaat yeri dört paye ve iki duvar uzantısı ile kubbeli beş bölüme ayrılmıştır.
Sütunlar birbirlerine hafif sivri kemerlerle bağlanmıştır.
Burada göze çarpan bir özellik de sütunların yanlarda olanların yüksek kaideler üzerinde oturmasına karşılık diğerleri doğrudan doğruya zemine oturmuştur.
Bunun da nedeni, bu sütunların başka bir yapıdan alınarak burada uygulanmasıdır.
Son cemaat yerinin ortasındaki bir kapıdan ibadet mekanına geçilmektedir.
Girişin iki yanında sağır kemerlerin altında birer pencere vardır.
İbadet mekanında kubbeye geçiş zeminden başlıyormuş gibi dikkati çeken tromplardır.
Böylece aşağıdan başlayan tromp kemerlerinin ayakları zemine bağlanmaktadır.
Bu durum yapının basık görünmesine de yol açmaktadır.
Kubbe dışarıdan sekizgen, yüksek bir kasnak üzerine oturmuş ve piramidal bir çatı ile de gizlenmiştir.

Caminin mihrap ve minberi Klasik Osmanlı devri yapılarına uygundur.
İçerisi klasik Osmanlı çinileri ile kaplanmış olmasına rağmen bunlar daha çok yerel atölyelerden alınmıştır. Minaresi yapının dışında kuzeydoğuya yerleştirilmiştir.
Silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.
Üzerinde bezemeye rastlanmamaktadır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder