18 Temmuz 2010 Pazar

Yazır Köyü Camii, Acıpayam, Denizli

 Yazır Köyü Camii'nin İçinden Bir Görünüm
Yazır Köyü Camii, Denizli'nin Acıpayam İlçesine l5 km. uzaklıktaki Yazır Köyü’nde bulunmaktadır.
Cami, kitabesinden öğrenildiğine göre Yazıroğullarından Ömer Ağa tarafından l802’de yaptırılmıştır.
Cami XIX.yüzyılın başlarında yapılmış olmasına rağmen Selçuklu mimarisi üslubunda yapılmıştır.
Dikdörtgen planlı cami iki sıra halinde ahşap direklerin yardımıyla üç sahna ayrılmış, üzeri de ahşap bir tavanla örtülmüştür.
Selçuklu üslubundaki mimarisinin yanı sıra içerisi kalem işleri ve bezemesi ile tanınmıştır.
İbadet mekanının duvarlarında kırmızı ve yeşil renklerin egemen olduğu görülmektedir.
Burada barok üslupta motifler ve çeşitli manzaralar, cami içerisinde üç sıra halinde resmedilmiştir.
XIX.yüzyıl da İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde kendini hissettiren barok üslubun değişik bir örneğinin Denizli’nin köyünde karşımıza çıkışı oldukça şaşırtıcıdır.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder