29 Mayıs 2010 Cumartesi

Hasan Efendi (Karanlık Cami) Camii, Kastamonu

Hasan Efendi (Karanlık Cami) Camii, Kastamonu şehir merkezinde Yeni mahallede, Karanlık Sultan Camii sokağındadır.
İnşâ kitabesi doğu cephedeki kapısının üzerindedir. 

Kitabede, "mescidin", H.997/M.1588-89'da inşâ edildiği yazı­lıdır.
Bânîsi kitabesine göre, Hasan Efendi adında bir zâttır. 
Caminin pek çok kereler tadilat gördüğü muhakkaktır. 
Bunlardan sadece 1937 yılında yapılan tadilatı bili­yoruz.
Caminin doğu cephesinin önünde "Sacayaklı Sultan Türbesi" denilen bir hazire mevcuttur. 
Cephenin bir kısmı, briketle yapılmış ahşap çatılı bir bölüm ile kapatılmış;dolayısıyla kapı ile altlı üstlü birer pencere de bu bölümün içinde kalmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder