29 Mayıs 2010 Cumartesi

Honsalar Camii, Kastamonu

Honsalar Camii, Kastamonu'nun Honsalar Mahallesinde Honsalar Sakak'ta bulunmaktadır.
18X14 m. boyutlarında dikdörtgen planlı, tek minareli, kargir duvarlı, ahşap tavanlı ve ahşap çatılı bir eserdir.
Geçirdiği tadilatlar neticesinde özgünlüğü kalmamıştır.
Kitabesi olmadığından ilk inşa tarihi bilinmemektedir.
İsfendiyar devri veziri Hond Salar’ın Kastamonu’da bir camisi olduğu bilindiğinden, bu caminin ilk yapılış tarihini İsfendiyar Bey devrine (439 yılı öncesi) indirmek mümkündür.
XVI.yüzyılda yangın geçiren, 1675 yılında ibadete açık olduğu anlaşılan cami, 1850 senesinde tamirat geçirmiştir.
Muhtemelen tavanı, mahfeli, minberi, önceden tuğla iken ahşap olarak yenilenen döşemesi bu tamirde yapılmıştır.

KASTAMONU'DAKİ CAMİLER


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder