29 Mayıs 2010 Cumartesi

Topçuoğlu Camii, Kastamonu

Topçuoğlu Camii, Kastamonu
Topçuoğlu Camii, Kastamonu'nun Topçuoğlu Mahallesi, Topçuoğlu Sokağı’nda yer almaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından inşa tarihi bilinmemektedir. 
Mimari üslubundan XV.yüzyılın ikinci yarısında yapıldığı anlaşılmaktadır. 
Şer’iyye Sicilleri’nde de 1845-1846 yıllarında tadilattan geçirildiği yazılıdır.

Kesme ve moloz taştan yapılmış olan cami kare planlı, 9.75x9.75 m. ölçüsündedir. 
İbadet mekanının üzeri merkezi bir kubbe ile örtülmüştür. 
İbadet mekanının önünde üç kubbeli bir son cemaat mahalli bulunmaktadır. 
Caminin duvarları kubbe ve minare kaidesi XV.yüzyıl, mihrap ve pencereleri ise XIX.yüzyıl üslubunda yapılmıştır. 
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder