29 Mayıs 2010 Cumartesi

Hasan Çelebi Camii, Kastamonu

Hasan Çelebi Camii, Kastamonu'nun İsmail Bey Mahallesi'nde Tenekeci Sokak’ta yer almaktadır. 
10.2X8.2 m.boyutlarında dikdörtgen planlı bina, özgün tarihi ve mimari niteliğini kaybetmiştir. 
1770 yılında mevcut olduğu bilinmektedir. 

1878 yılında Kadiri tarikatı şeyhlerinden Mehmed Ali Efendi tarafından yeniden yaptırılmıştır. 
Şer’iyye sicillerinde 1882 yılında dergah haline getirildiği kayıtlıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder