1 Mart 2023 Çarşamba

Hacı Veyiszâde Camii'nin Kitâbeleri, Selçuklu, Konya

Nuri Baş, Konya'nın Merkez Selçuklu İlçesi'ndeki Hacı Veyiszâde Camii'nin kitabelerinde neler yazdığını anlatıyor:

Böyle bir şeyi ilk defa yazıyorum. 
Tekniğini de bilemediğimiz için bir hayli uğraştık ama... 
Artık acizâne şöyle bir dörtlük yazmış olduk. 
Daha doğrusu iki kıta...
Biri Hacı Veyiszâde Hoca Efendi Hazretleriyle alakalı, diğeri câmiyle.

Hacı Veyiszâde Hoca Efendiyle alakalı kıta şöyle:

Gâib olmaz hak için hizmet veren bir hak eri 
Tac olur başlarda onlar varis-i peygamberî
Yâdı var milletce ma'ruf Üveyszâde Mustafa 
Candı bir alimdi bir arifdi kim dolmaz yeri

Bu kıtanın baş harfleriyle Hicri olarak câminin inşa tarihini verdik. 
En son mısrada da Hoca Efendi'nin vefât tarihini vermiş oluyoruz.

Câmiyle ilgili mısralar şunlar:

Gıbta etsin ey güzel ma'bed görenler hep sana, 
Zıll-ı memdudunda feyz alsın girenler hep sana. 
Sûr-ı İsrafil'e dek sürsün bu neş'en bîzeval, 
Bîhisab bulsun ecir hizmet verenler hep sana. 
Halk diyanet etti inşa ben dedim tarihine 
Eyle tâatlarla yardım ulvî İslâm dinine

Kitâbenin ikinci bölümünde de baş harfler ile milâdî olarak câminin inşa tarihi veriliyor:1992. 
En son mısrada da Ebced hesabıyla Hicri 1413 çıkıyor.

* Hacı Veyiszâde, Mustafa ÖZDAMAR, 1997, s.338.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder