25 Eylül 2020 Cuma

Ayasofya Camii'ndeki Hünkâr Kasrı

Hünkâr Kasrı
Ayasofya Camii’nin Sultan Abdülmecid devrinde yapılan restorasyonu esnasında (1847-1849) İsviçreli mimar Gaspare Fossati, caminin Bâb-ı Hümâyun tarafındaki köşesine yeni bir Kasr-ı Hümâyun inşa etmiştir.
Padişahın camiye gelişte istirahat etmesi ve kabul yapılabilmesi için inşa edilen Hünkâr Kasrı ile beraber, hünkâr mahfili, muvakkithane de yaptırılmıştır.
Dışarıdan sivri kemerli çok büyük pencerelerden ışık alan ve ortada da dışarıdan kapısı olan bu kasrın girişin sağ tarafında büyük bir salonu ve ortadaki taşlığın sol tarafında hizmetkâr odası ile bir helâ bulunmaktadır.
Hünkâr Kasrı Girişi 
Bu taşlıktan üzerinde eski bir devre ait olan kapıdan uzunlamasına bir salona geçilir.
Ancak tavana açılmış aydınlıktan ışık alan bu uzun mekânın kalem işi nakışlarla süslenmiş olduğu ve üstünü örten beşik tonoza karşıt olarak fresko Mekke-Medine resimlerinin yapıldığı dikkati çeker.
Bu salondan caminin içindeki ve yine Fossati tarafından yapılan Neo-Bizans üslûbundaki hünkâr mahfiline geçilmektedir.
Hünkâr Kasrı'ndaki Mihrab
8 Ağustos 1980 tarihinde Ayasofya Camii'nin Hünkâr Kasrı ibadete açıldı.
Fakat 14 Eylül 1980'de ise ibadete açılan bu Hünkâr Kasrı 12 Eylül cunta idaresi tarafından restorasyon bahanesiyle tekrar kapandı.
10 Şubat 1991'de devrin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Yıldırım Akbulut'un teşebbüsleriyle Hünkâr Kasrı tekrar ibadete açıldı.
Aynı sene 29 Mayıs 1991'de İstanbul'un Fethi gününde Sultanahmet Camii ile münavebeli (karşılıklı) ezan okunmaya başlandı.
(Hâlâ aynı şekilde okunmaya devam ediliyor.)

Ezan okunmaya evvela 1 minareden başlanıyor.
2013 yılında 2 minareden okunmaya başlanıyor.
Daha sonrasında da 4 minarenin hepsinde, 3 müezzin tarafından okunmaya başlanıyor.
Hünkâr Kasrı Giriş Kapısı Üzerindeki KitâbeHiç yorum yok:

Yorum Gönder