14 Mayıs 2023 Pazar

Erkilet Kasabası Nişancı Mehmet Paşa (Kurşunlu, Cami-i Kebîr, Merkez) Camii, Kocasinan, Kayseri

Erkilet Kasabası Nişancı Mehmet Paşa Camii, Kocasinan, Kayseri

Erkilet Nişancı Mehmet Paşa Camii, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi'ne bağlı Erkilet Kasabası 'nda Mehmet Paşa Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Caminin giriş kapısı üzerindeki kitabeye göre H.1130/M.1718 yılında Nişancı Mehmet Paşa tarafından inşa edilmiştir.

Kasabada Kurşunlu Camii, Cami-i Kebîr ya da Merkez Cami olarak da isimlendirilmektedir. 
Medrese şu anda yerinde yoktur. 
Fakat caminin avluya giriş kapısının devamındaki, medrese duvarının üzerine yakın tarihte bir binanın
oturtulduğu, duvar kalıntılarının medreseye ait olduğu düşünülmektedir. 
Burada bir medrese olduğu Mehmet Paşa’nın vakfiyesinde zikredilmekte, müderris ve öğrencilere ne kadar maaş verileceği de belirtilmektedir.
Caminin Kitabesi

Cami kesme taş malzemeden yapılmıştır.
Arazinin kuzeyden güneye doğru meyilli olmasından dolayı güney, doğu ve batı cephelerden payandalarla desteklenmiştir. 
Caminin güneybatı köşesinde ve batı duvarının güney tarafında birer kuş köşkü bulunmaktadır. 
Caminin avlusuna kuzeybatıdan basık kemerli bir kapıdan girilmekte, kapı avluya eyvan biçiminde  açılmaktadır.
Caminin kuzey cephesinde üç bölümlü son cemaat mahalli bulunmaktadır. 
Son cemaat mahallinin batı ve doğudaki bölümlerinin üzeri aynalı tonoz, ortadaki bölüm ise kubbeyle örtülüdür.
Son cemaat mahallinin doğu ve batısında harim iki katlı pencere uygulaması vardır. 
Son cemaat mahalli revağını oluşturan sivri kemerler kesme taştan yapılmış yığma ayaklara  oturmaktadır.
Son cemaat mahallinin batı harim kısmı duvarı üzerinde dikdörtgen formlu mükebbire bulunmaktadır. 
Caminin harim kısmına basık kemerli bir kapıyla girilmektedir. 
Kemerin üzerinde üç mısra halinde üç satırlık inşa kitabesi bulunur.
Her mısra bir kartuş içine alınmıştır.
Caminin harimi 13.60x13.10m.ölçülerindedir. 
Tek mekanlı olup üzeri tromplarla geçilen kubbeyle örtülmüştür. 
Tromp kemerlerinin arasında ahşap gergiler yer almaktadır. 
Harimin kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerine karşılıklı olarak dolap nişi eklenmiştir. 
Minareye harimin kuzeybatı köşesindeki basık kemerli bir açıklıktan geçilmektedir. 
Harimin kuzey tarafında orijinal olmayan, ahşaptan yapılmış kadınlar mahfili yer almaktadır. 
Duvardan çıkıntı yapmayan yarım daire nişli mihrap kavsarasızdır.
Caminin minberi taştan yapılmış olup, sadedir.
Caminin kubbesi sekizgen bir kasnağa oturmaktadır. 
Kubbe kasnağında bir sıra atlanarak sivri kemerli dört pencere açılmıştır. 
Caminin minaresi kuzeybatıda ve tek şerefelidir.
Camide güney cephenin batısında ve batı cephenin güneyindeki kuş köşkleri dışında süslemeden bahsedilemez.
Caminin tümünde kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Cami, günümüze sağlam bir şekilde gelmiş halen ibadete açıktır.

        Kaynaklar:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.210, 211.
  2. Mehmet Çayırdağ, “Erkiletli Nişancı Mehmet Paşa”, Erciyes Dergisi, c.6, S.72 (1983), s.12.
  3. Halit Erkiletlioğlu, Kayseri Kitabeleri, Kayseri 2001, s.137.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder