2 Haziran 2023 Cuma

Hallâc Mahmud Mescidi, Altındağ, Ankara

Hallâc Mahmud Mescidi, Altındağ, Ankara
Hallâc Mahmud Mescidi, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde Ulus Sebze Hali civarında yer almaktadır.
Mescid, kitabesine göre 1545 yılında yaptırılmıştır. 
Farklı dönemlerde yapılmış olan ilavelerle, mescidin üç cephesi esas karakterini kaybetmiştir.
Kare plana sahip mescidin beden duvarları tamamen moloz taştır. Beden duvarlarının üzerini içten mukarnaslarla süslü köşe trompları üzerine oturan kubbe örtmektedir. 
Mescidin kuzey cephesinde tuğladan büyük bir niş içerisinde yer alan mermer söveli ve basık kemerli giriş kapısı dikkat çekicidir.
Harimin güney duvarında yer alan alçı mihrap, mukarnas kavsaralıdır.
Niş köşelikleri hendesî (geometrik) geçmelerle süslüdür. 
Mihrabın üst kısmındaki çinilerle, kalem işi tezyinat sonradan yapılmıştır.
Mescid, 1905, 1950, 1995 ve 2005 yıllarında tadilattan geçirilmiştir.

Hallâc Mahmud Mescidi'nin Mihrab ve Minberi

Hallâc Mahmud Mescidi ve Hallâc Mahmud Türbesi (solda)

Mescidin Mihrabı

Hallâc Mahmud'un Sandukası
  • Kaynak: Ankara Vakıf Eserleri, Ankara Valiliği Ankara Kalkınma Ajansı, 2016, s.50.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder