8 Haziran 2023 Perşembe

Helvacı Dede Şıh Mescidi, Kocasinan, Kayseri

Helvacı Dede Şıh Mescidi, Kocasinan, Kayseri
Helvacı Dede Şıh Mescidi, Kayseri'nin Merkez Kocasinan İlçesi Serçeönü Mahallesi'nde bulunmaktadır.
Mescidin kitabesi mevcut değildir.
İnşa tarihi bilinmemektedir.
Ancak planı ve mimari hususiyetleri dikkate alındığında erken dönemde yapılmış mescidlerle benzerlik  göstermektedir.Zaman içerisinde birçok tadilat geçirmiştir.
Helvacı Dede Mescidi, kare planlı, moloz taşla inşa edilmiş bir mesciddir. 
Bu binanın aslında önceden mevcut olan mescidin yanındaki medrese olduğu ifade edilmektedir.
Son zamanlarda yeniden yapılırcasına tamirattan  geçirilmiştir.
Mescidin Mihrab ve Vaaz Kürsüsü

Mescidin giriş kapısı batı yöndedir.
Ortada bulunan kare plânlı bir ayak, yanlardaki yarım ayaklara da oturan ve kıbleye paralel duran iki
adet sivri kemeri destekler. 
Güneyinde iki, batısında bir penceresi bulunmaktadır.
Tamirat sonrası mihrab ve minberi eski orijinalliklerini kaybetmiştir. 
Mescidin kuzeyine yarım bir mahfel yapılmıştır.

Helvacı Dede Şıh Mescidi'nin Köşk Minaresi

Minber (köşk) minaresi caminin damında güneybatı köşesinde yer almaktadır. 
Hafif dışa çıkıntılı taş bir kaide üzerinde yükselmektedir.
Minare kesme taş malzeme ile inşa edilmiştir.
Sütunların ayakları kare formunda olup korkuluk taşlarıyla birbirine bağlanmıştır.
Sütunların gövdeleri sekizgendir. 
Sütun başlıkları baklava dilimli üçgenlerle süslüdür. gergi çubuklarıyla birbirine bağlanmaktadır.
Kemerler üç dişli sivri kemer formundadır.
Yekpare taştan oyulmuştur.
Kemer aynalarında yuvarlak kabartmalar görülür.
Kemerler oldukça harap durumdadır. 
Saçaklar düz tutulmuştur.
Kare planlı peteğin köşeleri düzgün pahlanarak sekizgene dönüşmüş,üç sıra silmeden sonra sivrilen külahla devam etmiştir.
Peteğin dört yüzünde küçük pencereler açılmıştır.
Petekten sonra değişik kalınlıklardaki altı ince silmelerle sekizgen piramit formunda olan külaha geçilmektedir.
Peteğin ucunda bakır bir alem yer almaktadır.
Mescidde herhangi bir süs unsuru bulunmamaktadır.
Mescidin inşasında moloz taş kullanılmıştır.
Mescid, günümüzde ibadete açık durumdadır.

        Kaynaklar:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.180, 181, 182.
  2. İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s.89-90.
  3. İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s.102.
  4. Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder