20 Nisan 2010 Salı

Süleyman Han Camii, Van

Gönderilen Resim
  Süleyman Han Camii, Van
Van İç Kalesi'nin üst kesiminde, yukarı stadelin batısında yer almaktadır. Caminin yapım tarihi kesinlik kazanamamıştır. Bunu belirten kitabesi bulunmadığından ve kaynaklarda da herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
Evliya Çelebi'ye dayanarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1534 yılında tamir ettirildiği kabul edilmektedir.
Kale Mescidi olarak tanınan bu yapı kare planlı küçük bir yapı olup, yalnızca mihrap duvarının bir bölümü ayakta kalabilmiştir. Değişik zamanlarda onarım geçiren bu yapının üzeri toprak damla örtülmüştür.
Cami, kare planlı olup, üzeri düz toprak dam örtülüdür.
1987-88 sezonunda Prof. Dr. Taner Tarhan tarafından kazılarak harimi ortaya çıkarılmıştır. 
Minaresi Osmanlı'nın yöreye hakimiyetini gösteren sembol bir yapıdır. Caminin doğu cephesinde yer almakta olup, kare prizmal kaideli ve silindirik gövdelidir. Kaide ve gövdesi kesme taş malzemeden yapılmıştır.
Minarenin şerefe korkulukları ve üst kesimi yıkılmış vaziyettedir.
Van Kalesi'nin siluetini etkileyen önemli eserlerden birisidir.

VAN'DAKİ DİĞER CAMİLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...