9 Ocak 2021 Cumartesi

Süleyman Han Camii, İpekyolu, Van

Gönderilen Resim
  Süleyman Han Camii, İpekyolu, Van 
Süleyman Han Camii, Van'ın Merkez İpekyolu İlçesi'nde Van İç Kalesi'nin üst kesiminde, yukarı stadelin batısında yer almaktadır. 
Caminin inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır. 
Bunu belirten kitabesi bulunmadığından ve kaynaklarda da herhangi bir bilgiye rastlanmamıştır.
Evliya Çelebi'ye dayanarak Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1534 yılında tamir ettirildiği kabul edilmektedir.
Kale Mescidi olarak tanınan bu eser kare planlı küçük bir cami olup, yalnızca mihrap duvarının bir bölümü ayakta kalabilmiştir. 
Değişik zamanlarda tadilat geçiren bu eserin üzeri toprak damla örtülmüştür.
Cami, kare planlı olup, üzeri düz toprak dam örtülüdür.
1987-88 sezonunda Prof. Dr. Taner Tarhan tarafından kazılarak harimi ortaya çıkarılmıştır. 
Minaresi Osmanlı'nın yöreye hakimiyetini gösteren sembol bir eserdir.
Minare, caminin doğu cephesinde yer almakta olup, kare prizmal kaideli ve silindirik gövdelidir. 
Kaide ve gövdesi kesme taş malzemeden yapılmıştır.
Minarenin şerefe korkulukları ve üst kesimi yıkılmış vaziyettedir.
Van Kalesi'nin siluetini etkileyen önemli eserlerden birisidir.

İPEKYOLU'NDAKİ DİĞER CAMİLER

VAN'DAKİ CAMİLER

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder