9 Ocak 2021 Cumartesi

Bab Es-sur (Melik Mahmut) Camii, Artuklu, Mardin

Bab Es-sur (Melik Mahmut) Camii, Mardin'de Savur Kapısı’na giden yolun kuzeyinde bulunmaktadır.
Caminin giriş kapısı üzerinde 1364 yılında yapıldığını gösteren bir kitabesi bulunmaktadır. 
Ancak Kâtip Ferdi de caminin 1363 yılında yapıldığını belirtmiştir. 
Artuklu döneminde yapılmış olan bu camiye Malik Mahmud’un 1367-1368 yılında gömülmesinden ötürü de camiye Melik Mahmut ismi verilmiştir.
Cami basamaklarla çıkılan yatık dikdörtgen bir plan düzeni göstermekte olup, çevresindeki evler arasına sıkışmış, çarpık bir avlunun güneyindedir. 

Caminin doğusunda sivri kemerli iki sıra mukarnasla dikdörtgen çerçeve içerisine alınmış giriş kapısı bulunmaktadır. 
Bu kapıdan yıldız tonoz örtülü, avluya geçişi sağlayan bir mekâna girilir. 
Aynı zamanda burada minareye çıkış basamakları ile solunda da küçük bir oda vardır. 
Avlunun kuzeyinde selsebilli eyvanın yanlarında biri beşik, diğeri de çapraz tonozlu iki oda daha bulunmaktadır.
Caminin ibadet mekânı ortada kubbeli bir bölüm ile onun iki yanındaki beşik tonozlu bölümlerden meydana gelmiştir. 

Cami avluya iki kapı ve iki pencere ile açılmıştır. 
Kuzey duvarının dışında bir mihrabiye görülmekte olup, üzeri çok bozulmuş olmasına rağmen geometrik geçmelerle bezenmiştir. 
Caminin güney duvarında dıştan dilimli yarım kubbelerle sonuçlanan payandalar arasında kalan pencereler içerisini aydınlatmaktadır.
Caminin batısında beşik tonozlu türbe bulunmaktadır. 

Bu türbe basit bir mimaride olup, geniş bir kemerle de ana mekâna bağlanmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder