7 Mayıs 2010 Cuma

Sinan Paşa Külliyesi, Sinanpaşa, Afyonkarahisar

Sinan Paşa Külliyesi, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bulunmaktadır.
Külliyenin kitabesine göre Lala Sinan Paşa tarafından 1525 yılında cami, imaret ve hamamdan oluşan bir külliye olarak yaptırılmıştır.
Sinan Paşa Camii, yan mekanlı veya ters T tipi camiler plan düzenindedir.
Dört sütunun taşıdığı kemerlerle birbirine bağlı, beş kubbeli son cemaatten sonra ibadet mekanı, kemerlerle birbirine bağlı kare bir bölüm halinde olup aynı eksende iki kubbe orta bölümünün üzerini örtmektedir.
Bu kubbeler caminin diğer üst örtülerinden daha yüksektir.
Bunun dışında kalan iki yan nefin üzeri tonoz örtülüdür.
İbadet mekanın yanında, küçük kubbeli iki yan kanat bulunmaktadır.

Caminin kuzey bölümünde cümle kapısı dışarıya doğru çıkıntı meydana getirmektedir.
Giriş Bursa kemerli bir niş içinde bulunmaktadır.
Bu kapının üzerine kitabe oturtulmuştur.

Sinan Paşa bilüp dünya fenasın
Diledi kim yapa ukba binasın
İmaret başladı ve cami idi
Ki verdi ihmadına can safasın
Kılındı Cuma ve evkatı hamse
Okundu her seher evrad
Kamu mü’min olanlar bu sebebten
İderler runhuna rahmet du’asın
Yazanalar bu sefedarına tarih
Kodular addıgayine
Bi’avnillah ve hüsnü tevfik-ı
Kad temmet bi’avnillah hüsnü ve tevfik-i Huda

Sinan Paşa külliyesinin yaklaşık 300 m. uzaklıkta 1524-1525 tarihinde yapılmış hamamı bulunmaktadır. 


Sinan Paşa Türbesi

Sinan Paşa’nın Türbesi, Erken Osmanlı Döneminde çok sık rastlanılan biçimde, yüksek bir kaide üzerinde baklava başlıklı dört sütunun kemerlerle birbirine bağlanmasından oluşturulmuş olup bu mekanın ortasındaki mezarından ibarettir.
Türbenin üst örtüsü pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür.
Ayrıca imaret dikdörtgen planlıdır.
Yakın tarihlerde restore edilen imaretin üzeri beşik tonozlarla örtülüdür.
Taş duvarlı ve derzli imareti batı ve kuzey yönündeki iki kapıdan girilmektedir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder