11 Ocak 2021 Pazartesi

Hacet Mescidi, Şehzadeler, Manisa

Hacet Mescidi, Manisa'nın Merkez Şehzadeler İlçesi'nde, Dış Kale Surları içerisinde bulunmaktadır.
Mescid, Saruhanlılar döneminden kalan eserlerden birisidir. 
Kaynaklarda mescit olarak geçmesine rağmen adak yeri ve türbe olarak da halk arasında kabul edilmiştir.
Mescidin inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır.
Günümüze harap bir durumda gelmiştir.

Moloz taştan yapılmış olan mescidin doğu, batı ve güney duvarlarında pencere olmadığı kalıntılarından anlaşılmaktadır.
Kare planlı 8.00x8.00 m. ölçüsündeki yapının üzeri kubbe ile örtülmüştür.
Kuzey yönünden içerisine girilen ibadet mekânının üzerini örten kubbe pandantiflere dayanmaktadır. 
Mihrap duvarında yuvarlak bir mihrabı vardır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder