15 Mayıs 2020 Cuma

Kazanoğlu Camii, Tire, İzmir

Kazanoğlu Camii, Tire, İzmir
Kazanoğlu Camii, İzmir'in Tire İlçesi Duatepe Mahallesi’nde yer almaktadır.
Caminin kitabesi bulunmadığından ve kaynaklarda da kafi derecede bilgiye rastlanmamıştır.
Bu münasebetle inşa tarihi kesinlik kazanamamıştır.

Kazanoğlu ismi ile tanınan bir kişinin yaptırdığı bu caminin mimari üslubuna dayanılarak XV. yüzyılın ortalarında yapıldığı sanılmaktadır.

Cami tuğla hatıllı moloz taşlardan yapılmış olup, taş sıraları iki sıra tuğla ile alternatifli olarak örülmüştür. Cami 7.25x7.25 m. ölçüsünde kare planlı olup, üzeri pandantifli bir kubbe ile örtülmüştür.
Caminin son cemaat mahallinde doğu ve batı duvarlarında da altlı üstlü ikişer penceresi bulunmaktadır. Mihrap duvarı sağırdır.
Yalnızca mihrap üzerinde yuvarlak bir pencere bulunmaktadır.
Mihrap yarım daire şeklinde olup, 4.10 m. yüksekliğindedir.
Üzeri yağlı boya ile boyanmış olup, stalaktitli olarak sonlanmaktadır.

Caminin son cemaat mahalli duvar uzantılarının arasına iki sütun yerleştirilmiş ve ince uzun dikdörtgen şeklindedir.
İki yandan caminin ibadet mekânından dışarıya 2.85 m. kadar kanat şeklinde taşmıştır.
Bu bölümlerin üzeri girişte kubbe, onun iki yanında çapraz tonoz, iki uçta da yarım daire şeklinde tonozlarla örtülüdür.

Caminin ibadet mekânı içerisinden çıkılan minarenin kaidesi son cemaat mahallinin batı duvarı ile birleştirilmiştir.
Kaide son cemaat mahallinin çatısına kadar devam etmekte olup, buradan yuvarlak minare gövdesine geçilmiştir.
Minare tek şerefeli olup, tuğladan yapılmış, şerefe altı da stalaktitlidir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder