21 Şubat 2015 Cumartesi

Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin Kitabesi, Üsküdar, İstanbul

 Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin Kitabesi, Üsküdar, İstanbul
Bu kitabe, 1855 yılında Sultan Abdülmecid döneminde tamir ettirildiği zaman Süleyman Senih Efendi'ye yazdırılmıştır.
Hazret-i Abdülmecid han-ı ila yevmi’l-hisab
Ömr-ü şevketle Hüda tahtında kılsun kâmyab
Pir Mahmud Hüdaînin uluvv-i himmeti
Asitanın iyledi ma’mure ve zerrin kubab
Sa’y ile kesb-i safa kıl kim bu dergâh-ı bülendde
Kâbe-i uşşakdır olmuş metaf şeyh-u şab
Baş keser bu baba mührünü ferş eyleyüb
Kadd-i hamîde olmuş anın içün sipihr-i tınab
Bendesin envar-ı hû ile kılıb ruşen çerağ
Ol aziz Celveti eyler derunun lemâ-i tâb
Cuybar-ı feyz u himmet kim der ihsanın
Çeşme-i sâr canibinden revan ab u tâb
Levh-i bâbayazdı bir matla-ı Senih kemterin
Kıldı her mısra’da bir tarih terkim ve hisab
Oldu dergâh-ı Hüdayi bendeye hayrü’l-meâb
Sıdk ile gel asitân Kutb-ı âlemdir bu bâb
(Hicri 1272)
Hazreti Abdülmecid Han tarihi hesaplattı
Allah onu yüce ömrüyle tahtta muradına erdirsin

Pir Mahmud Hüdayi'nin yüksek yardımı
İstanbul'u bayındır ve altın bir halk eyledi

Kim bu yüksek dergâhta çalışırsa temiz kazançlı
Kâbe’nin aşığı, cemaatin şeyhi tavaf etmiş kıl

Baş keser bu kapıya mührünü döşeyip
Kemerli olmuş onun için gökyüzü

Bendesin hu selamının nuru ile kılsın ışıklı kandil
O aziz Celveti eyler kalbini parlayan ışıkla

Kim ilim ve iyilik ederse ırmak gibi olsun
Çeşmeli tarafından yorgunlar içsin parlak suyu

Muhterem düzlüğe bir aciz Senih doğup yazdı
Her mısrada bir tarih rakam koydu ve hesap etti

Oldu Hüdayi Dergâhına köle, hayır buldu
Doğru söz ile gel dünyanın mürşidinindir bu kapı

(Miladi 1855)
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder