8 Şubat 2015 Pazar

Eski Derbentçik (Acı) Camii, Beypazarı, Ankara

Eski Derbentçik (Acı) Camii, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, günümüzde terkedilmiş olan Eski Derbentçik Mevkiinde bulunmaktadır.
Cami şu an harabe halindedir.
Boyuna dikdörtgen planlı, çatılı, kagir bir yapı olan caminin minaresi batı tarafta ayrı olarak durmaktadır. Caminin duvarları köşelerde kaba yönü, orta kısımlarda moloz taş örgülüdür.
Üstünü örten çatısı içten ahşap direklerle desteklenmiş, düz ahşap tavanla kaplıdır.
Caminin doğusu tamamen kapalıdır.
Kuzeyinde sadece kapı açıklığı, güney cephede iki adet, batı cephede üç adet dikdörtgen şekilli pencereler yer almaktadır.
Yapının iç kısmı tamamen kireç sıva kaplıdır.
Kuzeyinde ahşap bir mahfili vardır.
Tavanı çıtalı ahşap kaplamadır.
Alçı mihrap yarım daire bir nişlidir.
Çevresinde bitkisel alçı süslemeler vardır.
Minberi yok olmuştur.
Camiden ayrı olan minare muhtemelen bazı Ankara camilerinde görülen bir yan taraf son cemaat yerine bitişik idi.
Altıgen planlı kaide kısmı kesme taşla yapılmış minarenin gövdesi, taş kuşaklar da olan tuğla örgüye sahiptir. Petek ve külahı yoktur.
Kitabesi bulunmayan yapıya ait 19 Ramazan 1263 / 30 Ağustos 1847 tarihli bir belgede yapının ismi, Hacı Hasan Camii şeklinde kayıt edilmiştir.
Yapının ne zaman yapıldığı bilinmediğinden XVIII. yüzyıl veya daha önce yapıldığını tahmin etmek mümkündür.
Cami tamamen terkedilmiş ve harap vaziyette olup, ahşap elemanlarının çoğunluğu yok olmuştur.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder