21 Şubat 2015 Cumartesi

Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin Türbesindeki Medfun Kişiler, Üsküdar, İstanbul

 Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, Üsküdar, İstanbul
  1. Aziz Mahmud Hüdayi (1541-1628)
  2. Aziz Mahmud Hüdayi'nin oğlu Evliya Mehmet Muhtar Efendi (ö.1595)
  3. Aziz Mahmud Hüdayi'nin oğlu Mustafa Ebrar Efendi (ö.1595)
  4. Aziz Mahmud Hüdayi'nin oğlu Ali Murtaza Efendi (ö.1601)
  5. Aziz Mahmud Hüdayi'nin oğlu Abdülvahit Efendi (ö.1611)
  6. Aziz Mahmud Hüdayi'nin oğlu Ahmet Sıddık Efendi (ö.1624)
  7. Aziz Mahmud Hüdayi'nin kızı Ayşe Hanım (ö.1600)
  8. Aziz Mahmud Hüdayi'nin kızı Fatma Zehra Hanım (ö.1624)
  9. Aziz Mahmud Hüdayi'nin kızı Zeynep Hanım (ö.1642)
  10. Aziz Mahmud Hüdayi'nin torunu Fatma Zehra Hanım (ö.1642)
Aziz Mahmud Hüdayi Kimdir?
Şerefli Koçhisar'da doğdu. 
Çocukluğu Sivrihisar'da geçti. 
Medrese eğitimini istanbul'da tamamladı. 
Edirne, Mısır, Şam ve Bursa'da Kadılık ve Müderrislik yaptı. 
Bursa'da Üftade Hazretleri'nin müridi ve halifesiydi. 
İstanbulda halka şeyh, sultanlara mürşid oldu. Üsküdar'da vefat etti. 
Külliyesi içinde bulunan bu türbeye defnedildi. 
Eserleri, sohbetleri, şiirleri, vaaz ve nasihatları ile padişahtan halka kadar herkese yol gösterdi. 
Devrini idrak ettiği sekiz padişahtan bilhassa Sultan III. Murad ve I. Ahmed'in saygısını kazandı.
Yedisi Türkçe, otuz kadar eser yazdı. 

Zengin vakıflar ve manevi miraslar bırakarak ebediyet alemine göçtü.
Sevenleri için şu duası meşhurdur: 

"Sağlığımızda bizi, vefatımızdan sonra kabrimizi ziyaret edenler ve türbemizin önünden geçtiğinde Fatiha okuyanlar bizimdir. 
Bizi sevenler denizde boğulmasın ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin, imanlarını kurtarmadıkça göçmesin."
Aziz Mahmud Hüdayi Camii'nin Türbesindeki Medfun Kişiler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder