24 Nisan 2015 Cuma

Dikilitaş Camii, Beşiktaş, İstanbul

Dikilitaş Camii, Beşiktaş, İstanbul
Dikilitaş Camii, İstanbul'un Beşiktaş İlçesi Dikilitaş Mahallesi Dikilitaş Sokaktadır. 
Sultan II. Abdülhamid döneminde (1876–1909) Hacı Mustafa Aşir Efendi adında bir hayır sahibinin ve mahalle sakinlerinin bağışları ile yaptırılmıştır.
Müstakil plânlı, dört kâgir duvar üzerine kiremitli ahşap çatı ile örtülmüş, bodur taş minareli bir camidir. 
Rivayete göre cami ahşap olup 45 altına inşa edilmiştir.
Minberini de Sultan II. Abdülhamid yaptırmıştır.(1)
Tamamen ahşap olan bu yapı kullanılamayacak derecede harap olunca köhnemiş olan ahşap bina 1956 yılında yıktırılarak bu günkü fevkani bina yapılmıştır. 
Bugünkü cami kâgir duvarları üzerine ahşap çatılı ve üzeri kiremit örtülü bir yapıdır.
Küçük bir avlu içinde yer alan Dikilitaş Câmii’nin cümle kapısından ayakkabılık sofasına girilir. Minareye çıkan kapı da burada bulunmaktadır. 
Cümle kapısının tam karşısına gelen kapıdan son cemaat yerine, sağdaki diğer kapıdan ise harime geçilmektedir. 
Basık tavanlı son cemaat yerinden bir merdivenle kadınlar mahfiline çıkılır. 
Kadınlar mahfilinde beş pencere vardır. 
Son cemaat yerinin bir köşesinde de imam odası bulunmaktadır.
Kuzey duvarından açılan iki kanatlı ahşap kapıdan harime girilir.
Harim kısmının döşeme seviyesi son cemaat yerine nispetle bir basamak kadar yüksektedir.
Cami, girişten kıble istikametine doğru dikdörtgen plânlıdır.
Tavanı ahşaptır. 
Batı cephe duvarlarında üst sırada altı, alt sırada ise sekiz adet pencere bulunmaktadır.
Pencerelerden altta bulunanlar kare şeklinde, üsteki pencereler ise yuvarlak kemerli ve revzenlidir.
Mermer kaplamalı mihrabı içten üç kenarlı olup tavana kadar yükseltilerek bir palmet sırası ile taçlandırılmıştır. 
Minberi ile vaaz kürsüsü ahşaptır.  
Payelerin desteklediği üst kat kadınlar mahfili “L” şeklindedir. 
Mahfil’in doğu tarafındaki bölümü ahşap kafesle kapatılmıştır
Taş minaresi bodur ve silindirik gövdeli olup minarenin kaidesi ile camiye bitişik bir müezzin meşrutası vardır.(2)
Görevlilere ait lojmanlar, abdest alma yerleri, gasilhane, morg ve tuvaletleri mevcuttur. Mülkiyeti vakıflar idaresine ait olan caminin bir imam-hatip ve bir müezzin-kayyım kadrosu vardır.
Bir imam ve bir müezzinin görev yaptığı caminin vakit namazlarında 60–70, Cuma ve Bayram namazlarında ise 400 – 500 cemaati olmaktadır. 
Hanımlar için namaz kılabilecekleri yer mevcut olup Yaz Kur’an Kurslarında 30–40 öğrenci bulunmaktadır.  
1-İ.A,c.8 sh.4554
2-Dünden Bugüne Beşiktaş. Sh.160