24 Nisan 2015 Cuma

Hz. Ebubekir Camii, Beşiktaş, İstanbul

Hz. Ebubekir Camii, Beşiktaş, İstanbul
Hz. Ebubekir Camii, İstanbul'un Beşiktaş İlçesinde, Dikilitaşta, Emirhan Caddesi üzerinde Saraka Sokakta bulunmaktadır.
Cami, Ebu Bekir Câmii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yaptırılmıştır. 
Mimarı, Mimar Macit TOZ’dur.
Cami inşaatına 1988 de başlanmış, 1998 de tamamlanmıştır.
Fevkâni bir yapı olan cami, yüksek bir terasın üzerinde yer almaktadır. 
Cami, geniş bir müştemilata sahiptir.
Emirhan Caddesinden soldaki Saraka Sokağa girildiğinde mermer basamaklı geniş merdivenlerden cami önündeki küçük taşlığa çıkılır.
Yüksek bir set üzerindeki camiye ayrıca aynı sokaktan cami doğu duvarı ile bitişik yan merdivenlerden de çıkılır.
 Ebubekir Camii, Beşiktaş, İstanbul
Saraka Sokaktan geniş mermer merdivenlerle çıkılan caminin küçük avlusundan, mihrap ekseninde açılan çift kanatlı ahşap iki ayrı kapıdan son cemaat yerine girilir.
Son cemaat yeri, dikdörtgen plânlı olup, dört sütun ve son cemaat yeri duvarına istinat eden kemerlerin taşıdığı üç kubbe ile örtülüdür. 
Bu kubbelerin içleri kalem işleri ile bezenmiştir. 
Sütun başlıkları baklavalı, duvarları da harim duvarları gibi Kütahya çinileri ile kaplanmıştır. Bu bölüm, harim duvarındaki dikdörtgen, üstü oval ahşap iki pencere ile ışık alır.
Son cemaat yerinden harime iki kanatlı bir ahşap kapıdan girilmektedir. 
Harim, bir merkezi kubbe, mihrap yönünde ise iki yarım kubbe ile örtülüdür. 
Kare ve çokgen kesitli dört paye ile taşınan “U” şeklindeki galerinin üzeri ise iki yan kanatta dörder, giriş bölümünde ise üç tane kubbe ile örtülüdür. 
Pandantifli ve yüksek kasnaklı olan kubbenin çevresinde dört ağırlık kulesi yer alır.
Merkezi kubbenin kasnağında bulunan çiçeklerle bezeli, müzeyyen 60 tane pencere caminin iç alanına tam bir renk cümbüşü yaşatıyor adeta. 
Kubbelerin iç yüzeyleri kalem işleriyle süslenmiş olup üzeri kurşunla kaplanmıştır. 
Yarım kubbelerin yanlarında 18 adet küçük kubbe mevcut olup,  bu da caminin içine ayrıca bir genişlik ve ferah bir görüntü vermektedir.
Harim duvarları ve kolonlar tamamen Kütahya çinileriyle kaplanmıştır. 
Cami içi kristal avizelerle aydınlatılmaktadır.
Harimin kıble duvarında mihrabın sağında altta 3, üstte 4, mihrabın üzerinde bir büyük, bu pencerenin sağında ve solunda birer küçük pencere vardır. 
Mihrabın solunda ise aynı sayıda pencere bulunur. 
Doğu ve batı duvarlarında 12’şer pencere,  kuzey duvarında ise 13 pencere vardır.
Mihrab, minber ve vaaz kürsüsü mermerden yapılmış, üzeri nakışlarla bezenmiştir.
Son cemaat yerinin önünde bulunan dikdörtgen planlı sofanın sağ ve sol tarafındaki iki ahşap kapıdan mermer merdivenlerle caminin üst mahfillerine çıkılmaktadır. 
Mahfiller, harimi “U” şeklinde çevreler, harimin bir üstündeki mahfil, doğu duvarında 6, batı duvarındaki 7 pencere ile aydınlık alır. 
Harime bakan çevre korkulukları ise beton dökümdür. 
Harime göre 3.kat mahfil, ahşap kafes korkuluklarla çevrili olup, doğu ve batı duvarlarında altışar pencere, iki pencere de kuzey duvarında olmak üzere 14 pencere ile aydınlatılır.
Caminin kuzey doğusunda bulunan üç şerefeli taş minaresi çokgen gövdeli ve üzeri tamamen bitkisel motiflerden oluşan kabartmalı şekillerle bezenmiştir.
Minare kürsüsünün (kaidesi) hemen yakınında 8 sütun ile bağlantılı kemerlerin taşıdığı ve üstü kubbe ile örtülü bir şadırvanı vardır. 
Caminin dış yüzeyi tamamen taş kaplamadır.
Cami müştemilatında 600 m²lik bir market, 350 m²lik Sağlık Ocağı, 400 kişilik aşevi ile 500 kişilik konferans salonu ve halk eğitim merkeziyle bağlantılı kursların yapıldığı dershaneler bulunmaktadır.
Ayrıca, cami görevlileri ile dernek çalışanları için yaptırılmış olan ve her biri 150 m²lik beş adet lojmanı da sağlık ocağı olarak kullanılan bölümün üzerinde bulunmaktadır.
Cami müştemilatı ile bölümlerinde verilen kursların ve ayrıca sağlık ocağının tüm ihtiyaçları cami derneği tarafından karşılanmaktadır. 
Caminin abdest alma yerleri ve tuvaletleri doğu cephesinde ve caminin altındadır.
Mülkiyeti hazineye ait olan caminin bir imam-hatip ve bir müezzin kadrosu bulunmaktadır. İki görevlisi bulunan caminin vakit namazlarında 150-200, Cuma ve Bayram namazlarında 1500-2000 cemaat olmaktadır. 
Hanımlar için abdest alma ve namaz kılma yerleri vardır. 
Yaz Kur’an Kurslarında 100-150 öğrenci bulunmaktadır.
1) Dünden Bugüne Beşiktaş   S.160-161