16 Nisan 2015 Perşembe

Fulya Yeni Camii, Şişli, İstanbul

Fulya Yeni Camii, Şişli, İstanbul
Fulya Yeni Camii, İstanbul'un Şişli İlçesinde Gayrettepe Semti Fulya Mahallesi Prof. Bülent Tarcan Caddesi 34 numarada bulunur.
Caminin mülkiyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesine aittir.
Cami, mahalle halkının ön ayak olması ile kurulan Fulya Camii Derneği tarafından yaptırılmıştır.
İnşasına 1979 yılında başlanmış, iki yıllık bir zaman zarfında inşaatı bitirilerek ibadete açılmıştır. 
Cami betonarme bir yapıdır. 
1981-1983 yılları arasında ise camiye son cemaat mahalli ve minare ilave edilmiştir. 
3500 m2 arsa üzerine 20 ye 13 metre olarak 260 m2 alana sahip alarak dikdörtgen şeklinde inşa edilmiştir.
Cami fevkani bir yapıdır. 
Fevkani bir bahçesi olup bahçe ve klasik usul üstü örtülü şadırvanı camiye 2002 yılında ilave edilmiştir. 
Bu alana aynı zamanda cenaze namazları için iki da musalla ilave edilmiştir. 
Cami eğimli bir arazide olup batı ve kuz yönüne doğru alan yükseltisi artmaktadır. 
Camiye ve bahçesine doğu yönünden merdivenler ile ulaşılabilindiği gibi kuzey yönünden de düzayak direk geçiş vardır.
Caminin son cemaat mahallinin üstü düz tavan ile kaplı oyup iki buçuk saflık bir genişliği vardır.
Ayakkabılıklar bu bölüme yerleştirilmiştir. 
Buranın etrafı alüminyum çerçeveli pencere ile çevrili oyup sağ köşesinde görevli odası sol duvarda ise bahçeye açılan tali bir kapısı bulunur.
Son cemaat mahallinin sağ ve sol taraflarında geçişi içerdeki mahfilden yapılan çekme kat usulü mahfili bulunur. 
Buranın duvarları tezyinatlıdır. 
Mahfil katının etrafı ahşap tırabzan ile çevrilidir. 
Mahfil katına çıkış bahçeden minarenin bulunduğu yerden yani sağ arka köşeden yapılır.  
Son cemaat mahallinden harim alanın çift kanatlı ahşap bir kapıdan geçiş yapılır. 
Bu kapının üzerinde çini üzeri “Onlara, "Girin oraya esenlikle, güven içinde" denilir” (Hicr 15/42) ayeti yazılıdır. 
Buranın daha da üzerinde duvarda "Size selam olsun! Tertemiz oldunuz. 
Haydi ebedi kalmak üzere buraya girin." (Zümer 39/73)  ayeti müsenna olarak yazılıdır.
Caminin harim katında pencere üzerine denk gelecek şekilde çini üzerlerine sağdan sola:
“Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tespih edin.” (Ahzab 33/41-42), 
“Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Yunus 10/62), 
“Allah en hayırlı koruyucudur. O, acıyanların en merhametlisidir” (Yusuf 13/64), 
“(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiyâ 21/107), 
“Hani biz meleklere (ve cinlere): Âdem'e secde edin, demiştik. İblis hariç hepsi secde ettiler. 
O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı, böylece kâfirlerden oldu” (Bakara 2/34), 
Mülk yalnızca O'nundur, hamd de O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Tegabün 64/1), 
Kevser Suresi, 
“O'nun zâtından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz” (Kasas 28/88) ayetleri yazılıdır.
Caminin yarım kubbe kasnaklarında Nebe Suresi yazılıdır. 
Mahfil katı pencerelerinin üst taraflarında kesik şeritler halinde fetih suresi yazılıdır. 
Mahfil katı duvarlarında yaklaşık birer metrelik Esatlarda müsenna Allah’ın isimlerinden bazıları yazılıdır. 
Kubbe ortasında “Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adaletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın” (Araf 7/89) ayeti vardır. 
Ön yarım kubbede Lafza-i Celâl, Muhammed (sav) arka yarım kubbede Hasan ve Hüseyin, sütun baylarında ise 4 halifenin isimleri güzel bir hatla yazılmıştır.
Cami bir ana ve dört yarım kubbe ile önde ve arkada yarım kubbe sağ ve solda kemer tarzı çatı ile örtülü olup kubbe ve çatıları kurşun kaplamadır. 
Caminin harim katında ikisi son cemaat mahalline açılan 14, ana kubbede 16 vitray, yan ve yarım kubbelerde 19 vitray, 3’er adet sağ ve sol duvarlarda vitray, 2 önde vitray ve diğer pencereler ile toplamda 61 penceresi mevcuttur. 
Caminin harim katının duvar ve sütunları mavi ağırlıklı çini kaplıdır. 
Harim katı haricindeki duvarlar ise kalem işi süslemeler ve çeşitli hatlar ile bezelidir. 
Caminin minber mihrab ve kürsüsü çini kaplamadır. 
Mihrabın etrafında Ayet el-Kürsî yazılı olup mihrab nişinin üst kısmında:
“(Ey Muhammed!) Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu (yücelerden haber beklediğini) görüyoruz. İşte şimdi, seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir” (Bakara 2/144) ayeti yazılıdır. 
Kürsü sol ön sütuna bitiştirilmiş hunik bir kaide üzerini oturtularak zarif bir görüntü oluşturulmuştur.
Camide aydınlatmada kristal avizeler kullanılmıştır. 
Halılarının rengi turkuaz üzeri lacivert şeritlidir.
Caminin harim altı (zemin) katı çok amaçlı salon olarak hizmet vermekte olup, toplantı, sünnet, nikap merasimi vb. organizasyonlarda kullanıldığı gibi gerekli durumlarda mescid hizmeti de vermektedir. 
Caminin sonradan ilave edilen fevkani bahçesinde şadırvan olup, bu ilavenin alt katı tuvaletler, abdesthane, çay ocağı, kütüphane gibi hizmet birimleri için dizayn edilmiştir. Camide kadınların vakit namazlarının yanı sıra Cuma namazı kılabilmelerine de imkan sağlanmıştır. 
Caminin eğimli bir araziyi de içine alan kuzey yöndeki bahçesinde bir görevlinin bulunduğu Kız Kur'an Kursu binası hizmet vermektedir.
Caminin bir imam-hatip ve bir müezzin-kayyım kadrosu olup görevlileri için iki adet lojmanı mevcuttur. 
Cami geniş bir alana sahip olup yeşili bol bir bahçeye sahiptir. 
Caminin minaresi çift şerefeli ve betonarmedir. 
Cami ısıtma ve soğutma sistemlerine sahiptir.
Caminin bulunduğu bölge hem işyerlerine hem de meskûn mahalle yakındır. 
Gayri Müslim vatandaşlarımızın da yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olan Fulya’da camimizde vakit namazlarında 50-70, Cuma ve bayram namazlarında ise 1500-2000 arası cemaat bulunmaktadır. 
Yaz kurslarında ise 50-75 arası öğrencisi olmaktadır.