16 Nisan 2015 Perşembe

Mevlânâ Camii, Şişli, İstanbul

Mevlânâ Camii, Şişli, İstanbul
Mevlana Mescidi, İstanbul'un Şişli İlçesi 19 Mayıs Mahallesi, Çoruh Sokak 18/D ve 20/D numarada bulunmaktadır.
Mescid, 19 Mayıs caddesine paralel olarak ilerleyen Türk Kalp Vakfı binasının ve hemen yanındaki Adile Naşit parkının altında bulunan Çoruh Sokaktaki 18 ve 20 numaralı binanın bodrum katında bulunur.
Önde ve arkada iki girişi olan mescidin her iki girişine de 9-10 basamaklı merdivenle inilerek ulaşılır. 
Ön girişte alüminyum bir kapıdan sonra var olan holün sağından merdivenle alt katta bulanan tuvalet ve abdesthaneye inilir.
Solundan ise mescide ahşap bir kapıdan giriş  yapılır. 
Bu holün karşısında ise küçük bir oda mevcuttur. 
1998 yılında Ayyıldız ve Selbük apartmanları altında, bina sahipleri Abdullah Ay, Ali Selbük ve kardeşleri burayı mescid için tahsis etmiş ve müteahhit Mahmut Meriç tarafından dizayn edilerek hizmete açılmıştır. 
Mescidin mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına aittir. 
Mescid betonarme iki binanın altında toplam 520 m2 alana sahiptir. 
Mescid bodrum katta olduğu için sadece Çoruh sokağa bakan giriş tarafından kısmen ışık almakla birlikte bu ışık yetersiz olduğundan aydınlatma lambalar ile sağlanmaktadır. 
Mescid iki aparmanın altında olduğundan, iki bina arası yükseklik farkından dolayı mescidin yarıdan sonrası yaklaşık bir metre 1,20 metre daha yüksektir. 
Bu bölüm ön kısım ile pencere ile ayrılmıştır. 
Buraya geçiş hem arkadan sokağa açılan bayanlar girişi ile sağlanırken hem de ön tarafa seyyar merdiven ile geçilebilmektedir. 
Önde iki pencere bulunup havalandırma için kullanılmaktadır.
Duvarları beyaz boya ile badanalıdır. 
Ön kısımdaki bölmenin duvar ve sütunlarının bir metrelik bölümü ahşap lambri yapılmıştır. Tabanı turkuaz renkli mavi kuşağa sahip halı ile kaplıdır.  
Mihrabı mavi ağırlıkla çini ile kaplı olup çevresinde Ayet el-Kürsî, mihrab nişinin üzerinde “Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir” (Bakara 2/149) yazılıdır. 
Mescidin minber ve kürsüsü ahşaptan yapılmıştır. 
Mescidin yaklaşık 2,5 metre olan tavan yüksekliğine bağlı olarak minber sekiz merdivenden oluşur. 
Kadınlar girişine mescid içinden geçilebilmekle beraber dışarıdan ayrı bir girişi de bulunur. 
Bir imam-hatip kadrosu bulunan mescidin vakit namazlarında 20-30, Cuma ve bayram namazlarında 500-600 cemaati olup yaz kurslarında 20-30 öğrencisi bulunmaktadır. 
Ayrıca Mescidde ısıtma ve soğutma sistemi de bulunmaktadır.