16 Nisan 2015 Perşembe

Kardeşler Mescidi, Şişli, İstanbul

Kardeşler Mescidi, Şişli, İstanbul
Kardeşler Mescidi, İstanbul'un Şişli İlçesi Fulya Mahallesi Celal Atik Sokakta bulunmaktadır.
Mescid, Mevlüt Pehlivan sokak ile Celal Atik sokak’ın kesişme noktasında, Mecidiye Vergi Dairesi’ne inen eğimli sokakta bulunan Akyıldız İnşaat firmansa ait binanın bodrum katındadır. Mülkiyeti Akyıldız Kardeşler’e aittir.
Mescid, civarda yakın caminin olmaması nedeni ile hissedilen ibadet yeri ihtiyacına binaen Akyıldız kardeşlerin firmaya ait binanın bodrum katının bir kısmını 1998 yılında ibadethane olarak tanzim ve tahsis etmesi ile açılmıştır. 
Mescid, 850 m2’lik alan üzerine kurulu binanın bodrum katında 350 m2 alana sahiptir.  Mescide giriş Celal Atik Sokak üzerinden yani doğu yönünden yapılır. 
Giriş cam bir bölme ile kapalı olup burada abdesthane ve tuvaletler bulunur. 
Sol taraftan ahşap bir kapı ile ayakkabılıkları koymak için oluşturulan küçük bir hole giriş yapılır. 
Buradan ana mekâna giriş yine çift kanatlı ahşap bir kapı ile sağlanır. 
Dolayısı ile mescidin sol orta kısmında içeri doğru bir hol oluşturulmuştur. 
Ana girişin daha arkasında da yine bayanların girişi için kullanılan bir kapı daha mevcuttur.
Ana katın yönü kıble ile paralel oymadığı için içerisi sola çapraz şekilde düzenlenmiştir. Kıblenin çapraza denk gelmesi ile sol önde depo olarak kullanılan küçük bir oda oluşmuştur. Mescidin sol arkasında bulunan yaklaşık üç saflık alan sağ tarafa göre daha geniştir.
Mescidin iç cephe duvarlarında bulunan 8 penceresi olup bunların birkaçı hariç direkt ışık almadığı için aydınlatmadan çok havalandırmada kullanılmaktadır.
Mescidin iç duvarları pencere altlarına kadar ahşap lambri ile kaplı olup duvarın kalan kısmı beyaz boya ile boyalıdır. 
Yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde bulunan tavan kartonpiyerler ile estetik bir görüntü kazanmış olup kalem işi süslemeler ile tezyin edilmiştir.
Tabanı yeşil halı ile kaplı olup bordo şeritleri vardır.
Mescidin mihrab, 6 basamaklı minber ve kürsüsü kündekâri usulü ahşaptan yapılmıştır. Mescidin içinde kadınlar için ayrı bir kapalı alan bulunmamakla birlikte arka kısımda paravan ile oluşturulan kısımda namazlarını kılabilmektedirler.
Bir imam-hatip kadrosunun bulunduğu mescidde vakit namazlarında 20-25, Cuma ve bayram namazlarında 400-500 arası cemaat bulunmaktadır.  
Camide ısıtma ve soğutma sistemleri mevcuttur.