24 Nisan 2015 Cuma

Hesna Gündeş (Kültür Mahallesi) Câmii, Beşiktaş, İstanbul

Hesna Gündeş (Kültür Mahallesi) Câmii, İstanbul'un Beşiktaş İlçesinde Kültür Mahallesi Hareket sitesi İETT Bloklarının bulunduğu yerdedir.
Kültür Mahallesindeki Hareket sitesinin inşası sırasında, site içerisinde cami yeri olarak ayrılan 1040 m² arsa üzerinde 400 m²lik bir alanda, hayır sahiplerinden Ali Gündeş tarafından yaptırılmıştır.
Cami inşaatına 1989 yılında temel atılarak başlanmış, 1990 yılında ibadete açılmıştır.
Mimarı Zühtü GÜLER’dir. 
Cami betonarme, tek kubbeli ve minareli olarak yapılmıştır. 
Caminin altında Sağlık Bakanlığına ait bir semt polikliniği ve Sağlık Ocağı vardır. 
Sağlık Ocağı Ali Gündeş’in babası Şaban Gündeş adına yaptırılmış olup Sağlık Bakanlığına vakfedilerek verilmiştir.
Ali Gündeş camiyi de annesi Hesna Gündeş adına yaptırıp T.D.V’na vakfen bağışlamıştır
Caminin kuzey cephesindeki küçük avlusundan, mihrap ekseninde açılan bir kapı ile son cemaat yerine girilir.
Son cemaat yeri, küçük bir mekân olup ayakkabılıklar güzel bir dizayn verilerek buraya konulmuş, cami içine hiçbir ayakkabı sokulmamakta, bu da son derece hijyenik bir ortam sağlamaktadır.
Harim kapısı mihrap ekseninde, çift kanatlı meşe kaplamadır. 
Kapının sağında ve solunda ikişer tane dikdörtgen plânlı pencere vardır.
Harim dört fil ayağına oturmuş büyük ve geniş tek kubbe ile örtülüdür.
 Kubbe içi tepe noktasında Fatiha Suresi yazılı olup, kırmızı, mavi, koyu mavi renklerden oluşan kalem işi süslemelerle bezenmiştir. 
Kubbe üzeri kurşun kaplamadır.
Kubbe kasnağında 20 adet vitray pencere ve pencerelerin altında kubbeyi çevreleyen motiflerle Esma-i Hüsna yazılıdır.
Harim duvarları yerden 1.5 metre yükseklikte çepeçevre lambri ile kaplanmıştır. 
Üst kısımları kalem işi motiflerle süslenmiştir.
Mihrap, minber ve vaaz kürsüsü Kütahya Çinisi’nden yapılmıştır. 
Mihrabın etrafında Ayete-l Kürsi, üstünde ise Sad Suresi 50. ayeti “Cennatü adnin müfettehaten lehümül ebvab” yazılıdır. 
Mihrap, minber ve kürsü çini kaplamaları 2004 yılında Mehmet Kaynak, kalem işi süsülemeler ise 2005 yılında Mehmet Osman Gürbak tarafından yapılmıştır.
Cami yan duvarlarında ise Tevbe Suresi 18. ayeti ile, Hulefa-i Raşidin’in isimleri yazılıdır.
Caminin sağ ön köşesinde imam odası ile müezzinlik ve minare girişi vardır.
Kubbenin tepe noktasında tam ortadan cami içine süzülerek inen sade ve şirin bir avize ile mihrabın iki tarafında camiyi aydınlatan alt sırada dikdörtgen şeklinde dört adet, üst sırada ise yine dört adet vitray pencere vardır.
Caminin tabanı, kiremit rengi, seccade tipi demirci halısı ile döşelidir.
Caminin harim kapısının üzerinde, son cemaat yerinin üstünü de kapsayacak şekilde 120 m² genişliğinde ve mihrap yönünde yarım ay şeklinde kadınlar mahfili vardır. 
Mahfili aydınlatan dikdörtgen şeklinde altı penceresi bulunmaktadır.
Kadınlar mahfilinin girişi, cami dışında avlunun kuzeybatı cephesinde mermer basamaklı bir merdivenle çıkılmakta olup, bu giriş bölümünde yine Kur’an Kursu öğrencileri için tefriş edilmiş bir de sınıf bulunmaktadır.
Caminin minaresi caminin doğu duvarının yanından yükselmekte olup, tek şerefelidir.
Cami bahçesinde, doğu duvarlarının yanında görevlilere ait iki lojman, altında Hızır Acil ve Sağlık Ocağı ile avlusunda da yeniden düzenlenen abdest alma yerleri ile tuvaletler vardır.
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfına ait olan caminin bir imam-hatip kadrosu vardır. 
Bir imam-hatibin görev yaptığı camide vakit namazlarında 20–30, Cuma ve Bayram namazlarında 600–700 cemaat olmaktadır.
Camide hanımların namaz kılabileceği bölüm mevcuttur. 
Yaz Kur’an kurslarında 15–20 öğrenci bulunmaktadır.