16 Nisan 2015 Perşembe

Konyalı Hacı Tevfik Ağazâde Camii, Şişli, İstanbul

Konyalı Hacı Tevfik Ağazâde Camii, İstanbul'un Şişli İlçesinde Mecidiyeköy Mahallesi, Selahattin Pınar Caddesi, Reşi Rıza Sokak ve Oğuz Sokak’ın birleştiği köşede bulunmaktadır.
Üç cephesi mezkûr sokaklar ile çevrili caminin doğu cephesinde İstanbul İlköğretim Okulu ile Şişli Müftülüğü ve Öğrenci yurdunu da ihtiva eden camiye ait bina bulunur.
Caminin yerine ilk olarak 1966 yılında Konyalı Hacı Tevfik tarafından 10x15 m ebatlarında betonarme bir mescid yapılmış ve ibadete açılmıştır. 
Sonraki yıllarda Mecidiyeköy’ün artan meskûn ve çalışan nüfusu caminin ihtiyaca cevap verememesine neden olmuştur. 
Özellikle Cuma namazı için camiye gelen cemaate cevap vermede zorlanması üzerine 1987 yılında yıkılarak 20x20 m ebatlarında yeniden yapımına başlanmıştır. 
Cami Konyalı Hacı Tevfik Ağazâde Vakfı ve halkın yardımları ile1992 yılında tamamlanarak hizmete açılmıştır. 
Caminin Mimarlık ve mühendislik işleri Ali Raşit Yaylak ve Hüseyin Tümen tarafından yapılmıştır. 
Cami 26 metre iç yüksekliğe sahip bir ana, dört yarım ve dört adette köşe kubbelerine sahiptir. 
Yapımında Eminönü Yeni Camii örnek alınarak yeni bir yorumla betonarme olarak inşa edilmiştir. 
Caminin dışına taş kaplama yapılmıştır. 
Fevkani bir yapı özelliğine sahip caminin bodrum, zemin, harim ve mahfil katları bulunur. Cami eğimli bir arazide olduğu için güney cephesi kuzey cephesinden bir kat yüksek kot farkına sahiptir. 
Caminin bodrum ve zemin kat girişleri kuzey cephesinden Selahattin Pınar Caddesinden sağlanmaktadır. 
Caminin bodrum katı (düğün, sünnet, toplantı vs) çok amaçlı salon olarak kullanılmanın yanında Cuma günleri cami cemaatine de hizmet vermektedir. 
Bodrum katına inen merdivenlerin sağında bulunan oda çay ocağı, solunda bulunan oda ise yönetim odası olarak kullanılmaktadır. 
Caminin kuzey cephesinin sol köşesinden bodrum katta bulunan tuvalet ve abdesthaneye inen merdivenler ve üst bahçesine çıkan merdivenler bulunmaktadır. 
Zemin katın dışa bakan kuzey ve batı cephelerinde cami vakfına ait dükkânlar bulunmaktadır. 
Dükkânların çevrelediği iç kısım ise Cuma namazlarında cemaate açılmaktadır.
Caminin harim katı 18 saf cemaat alabilmektedir. 
Harim katının duvarları ve sütunları çini kaplama olup mavi ağırlıklı bir ton kullanılmıştır. Harimin sağ ve sol yan arka yan köşelerinde minareye açılan ahşap kapılar mevcuttur. Harimin arka tarafın her iki yönünden mahfile çıkış mevcuttur. 
Mahfil harimi üç yandan kuşatmış olup kenarları mermer sütun ile çevrilidir. 
Mahfil katı da harim katında olduğu gibi birinci pencerelerin üst kısmına kadar çini ile kaplıdır.
Caminin kubbe içleri mavi renkle tezyin edilmiş olup içlerine yıldız hissiyatı verecek şekiller dercedilmiştir. 
Dolayısı ile bir gökyüzü tasviri ile sonsuzluk fikri verilmiştir. 
Caminin ana kubbe etrafında 20, yarım kubbelerin her birinde 7’şer vitray pencere bulunur. 
Yine mihrap üzerinde 8 vitray, harim katında ikisi son cemaat mahalline açılan 14 pencere bulunur. 
Caminin yan kubbelerin oturduğu duvarların her birinde ikisi yuvarlak ve küçük olmük üzere mahfil pencerelerin haricinde 10’ar adet vitray pencere bulunur.
Hat olarak ise ana kubbenin ortasında 
“Allah, göklerin ve yerin nurudur. 
O'nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. 
O lamba kristal bir fanus içindedir.
O fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur” (Nur 24/35) ayeti, dört ana sütun başlarında “Yâ Deyyân, Yâ Mennân, Yâ Vahhâb, Yâ Hannân” kelimeleri, yarım kubbelerin arya sütunlara oturduğu köşelerde ise Allah (cc) Muhammed (sav) ve dört halifenin isimleri nakşedilmiştir.
Caminin minberi, mihrabı ve kürsüsü mermerden yapılmıştır. 
Minberin üst kaidesinin üzerine ahşap huni kubbe ilave edilmiştir. 
Mermer olan mihrab nişinin üst kısmının sağ ve soluna Allah (cc) ve Muhammed (sav) hattı yazılıdır. 
Nişin üst kısmında yine mermer alanda “Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir” (Bakara 2/149) ayeti yazılıdır. 
Harimin giriş kapısının sağında yarım metrelik yükseklikte ahşap bir müezzin mahfili bulunur.
Cami ayakkabıların içerde çıkarıldığı iki saflık kenarları alüminyum pencere ile kaplı bir son cemaat mahalline sahiptir. 
Son cemaat mahallinin sağ tarafında görevli odası bulunurken buradan harime ahşap bir kapı ile geçilir.
Caminin kapalı alanlarında 2500 bahçesinde de 500 olmak üzere 3000’in üzerinde cemaate hizmet verebilmektedir. 
Cemaat profili olarak daha çok işyerlerinden gelenlere hizmet etmekle beraber meskûn halkında devamı ile kalabalık bir cemaate sahip camini günlük cemaat sayısı 100-400 arası değişmektedir. 
Diyanet işleri Başkanlığı’nın cami sınıflandırmasına göre “B” grubuna dâhil caminin bir imam-hatip ve bir de müezzin-kayyım kadrosu bulunmaktadır.
Caminin orta kubbeye muallak büyük, ön ve arka yarım kubbeler bağlı daha küçük kristal avizlerii mevcuttur.
Camide ısıtma ve klima sistemi mevcuttur. 
Caminin ikişer şerefeye sahip betonarme ve kesme taş kaplı iki minaresi bulunmaktadır.