16 Nisan 2015 Perşembe

Osman Sağnak Camii, Şişli, İstanbul

Osman Sağnak Camii, Şişli, İstanbul
Osman Sağnak Camii, İstanbul'un Şişli İlçesi Mecidiyeköy Mahallesinde,  Gülbağ Caddesi ile Kuşçular Sokağa cephesi olan, Selim Sırrı Tarcan İlköğretim okulu karşısında bulunmaktadır.
İlk olarak 1974 yılında yapılan cami 1998 yılına kadar hizmet vermiş, ancak zamanla ihtiyaca cevap veremeyecek hale gelmişti.
1998 yılında eski yapı yıktırılarak caminin yeniden inşasına başlanmış ve bugünkü şeklini almıştır.
Osman Sağnak Camii 9108 ada, 6 parsel üzerine 532 m2 alan üzerine, 2 bodrum kat, zemin kat, harim ve mahfil katı olarak inşa edilmiştir.
Camiye Gülbağ caddesinden 5-6 basamaklı çıkılarak girilir. 
Bu giriş kenarları birbirine geçmeli kilit mermer kasnaklı çelik bir kapıdan yapılır. 
Burası küçük bir alanı açılır ki alanın sağından fevkani bir yapı olan caminin harim katının avlusuna, ana girişin tam karşısından lavabo ve tuvaletlere geçiş yapılır. 
Bu giriş caminin sol arka doğu cihetine denk düşmektedir. 
Bu girişin sol tarafında caminin kış aylarında kullanılan alt kat mekana açılan bir kapı mevcuttur.
2. bodrum katı, 532 m2lik taban alanlı bu katta çok amaçlı salon ve kadın-erkek tuvaletleri bulunmaktadır. 
Bu katın cami katları ile içenden herhangi bir irtibatı yoktur. 
Giriş-çıkışı batı yönündeki Kuşçular Sokaktan yapılmaktadır.
1. bodrum kat caminin üst katları ve ön yan cephedeki yollarla irtibatlandırılmış kapıları bulunan bu kat da toplamda 532 m2lik alana sahiptir. 
Bu kat 95 m2lik lojmana, 375 m2lik çok amaçlı toplantı salonuna ve kadın erkek tuvaletlerine bölünmüştür. 
Yine caminin 60 tonluk su deposu bu katta bulunur.
Cemaatin kalabalık olduğu zamanlarda cemaatin namaz kılmasını sağlamak üzere tasarlanan 192 m2lik bir alan zemin katta oluşturulmuştur. 
Yine zemin katta 95 m2lik bir lojman, 45 m2lik kütüphane, dernek odası, gasilhane, tuvaletler ve abdesthane bulunmaktadır. 
Bu katın hem içerden hem dışarıdan üst kat ile irtibatı mevcut olup giriş Gülbağ caddesindeki ana girişten sağlanır. 
Zemin kış aylarında vakit namazları için kullanılmaktadır. 
Bu katın duvarları ve sütunları mavi ağırlıklı çiniler ile kaplıdır.  
Çift kanatlı alüminyum bir kapıdan girilen alanın sol arkasında bir depo olarak kullanılan oda sağ arkada ise kadın cemaatin namaz kılabilmeleri için ahşaptan yapılan bir alan bulunmaktadır. 
Yaklaşık üç metre tavan yüksekliğine sahip bu bölümde 11 saflık alan ve çini kaplama bir mihrap da bulunmaktadır. 
Halılar yeşil üzerine bordo renklidir. 
Mihrabın kenarlarında Ayet el-Kürsî yazmaktadır. 
Katın ön cephesinde üç adet pencere içerinin aydınlatılmasını sağlamaktadır. 
Sağ arka tarafta bir odası ve buranın hemen yanından harim katına çıkış merdivenleri bulunmaktadır.
Klasik Osmanlı mimarisi figürlerinin kendisini hissettirdiği Caminin harim katını sekizgen 4 filayağı kaide üzerine oturan 11,25 m2lik ana kubbe örter.
Bu kubbe dört cepheden pandantif dört yarın kubbe ile desteklenmektedir. 
Harim 290m2, mahfil 126 m2, son cemaat mahalli 37 m2 alana sahiptir. 
Harim katı ve uzantılarında aynı anda 630 kişi namaz kılabilmektedir. 
Cuma ve bayram namazlarında diğer katlarında kullanıma açılması ile 1000-1200 kişinin aynı anda namaz kılması mümkün olabilmektedir.
Camini harim katının duvarlarını mavi-turkuaz-yeşil renk ağırlıklı çiniler süslemektedir. Caminin ön yanlarında tamamlayıcı küçük kubbe kullanılmadığı için ön yarım kubbeden itibaren ön saflar daralmakta mahfil katı da buranın hizasında son bulmaktadır. 
Harim katı 13 saf cemaat kapasitesi vardır. Sağ arkadan zemin kata iniş merdivenleri mevcuttur. 
Son cemaat mahallinden harime açılan çift kanatlı kündekâri ahşap kapının iç tarafından sağ ve soldan alüminyum korkuluklu mahfile çıkış merdivenleri mevcuttur. 
Caminin halıları seccade desenli mavi şeritli yeşil seccade desenlidir.
Caminin mihrabı mermerden olup üst kısmında “Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir” (Bakara 2/149) ayeti yer almaktadır. 
Minber de mermer olup üst kubbesi ahşap ile tamamlanmış olup altın varak tezyinatlıdır. Ayrıca sol ön sütuna bitişik olarak mermer bir kürsü de mevcuttur.
Caminin kubbe, yarım kubbe, mahfil tavanları, cam kenarları kalem işi süsleme ile bezelidir. Yarım ana sütun başları ile yarım kubbelerin birleşme noktalarında “Yâ Deyyân”, Yâ Mennân”,”Yâ Hannân”,”Vehhâb” esması yuvarlak olarak yazılmıştır. 
Mihrabın sağ ve sol yan duvarlarında yaklaşık 2 metre boyutunda besmele mihrabın hemen sağ ve sol pencere üstlerin çini üzeri sağda kelime-i tevhidin birinci sola ikinci kısmı, yarım kubbelerin ortalarına “Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar” (Ankebut, 29/45) ayeti, ana kubbe ortasına “Allah, göklerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur” (Nur 24/35) ayeti güzel bir hat ile yazılmıştır.
Ana kubbede 20 yarım kubbelerin her birinde 7’şer vitray pencere bulunmaktadır. 
Harim katında ikisi son cemaat mahalline açılan toplam 14 pencere mevcuttur. 
Sağ arkada ahşap bir müezzin mahfili bulunmaktadır.
Mahfil kat arka ve yan tarafları ön yarın kubbeye kadar kaplayacak şekilde yapılmıştır. Kenarları mermer tırabzan ile çevrilidir. 
Mahfilin arka tarafı dar tutularak tek saflık bir alan oluşturulmuştur. 
Mahfil katının sağ ve sol duvarlarında 5’er arka duvarında 6 pencere mevcuttur. 
Mihrabın kanarında iki üstünde ise içinde Allah, Muhammed (SAV) ve Lâ İlâhe İllalah yazılı yuvarlak üç vitray pencere bulunur.  
Son cemaat mahalli üstü üç küçük kubbe ile örtülü üç saflık bir alana sahip olup sağ cephesinde minareye açılan bir kapı bulunur. 
Harime açılan ahşap kündekari teknikle yapılan kapının iki kanadında kelime-i tevhidin birer bölümü vardır. 
Caminin ana kubbeye asılı oldukça büyük kristal avizesi yan kubbelerdeki daha küçük kristal avizelerle görsel olarak desteklenmiş ve hoş bir sentez oluşturulmuştur.
Camini fevkani bir bahçesi de mevcuttur. 
Buranın sol tarafında cenazeler için bir musalla taşı bulunur. 
Camini duvarına bitişik abdest almak için birkaç musluk bulunur. 
Caminin minaresi sağ arka tarafta olup, çift şerefeli, betonarme ve 40 metre yüksekliğe sahiptir. 
Camide halı altı ısıtma ve klima da mevcuttur. 
Cami kesme taş ile kaplanmıştır.
Caminin bir müezzin bir de imam kadrosu mevcuttur.