16 Nisan 2015 Perşembe

Osmanbey Camii, Şişli, İstanbul

Osmanbey Camii, Şişli, İstanbul
Osmanbey Camii, İstanbul'un Şişli İlçesi Meşrutiyet Mahallesi Dere Sokak ile Küçükbahçe Sokağın birleştiği köşede bulunmaktadır.
Caminin 1994 yılında temeli atılmış ve 1996 yılında ikinci katı yapılarak ibadete başlanmıştır.
2002 yılında da ana kat harimin bulunduğu 3. Katı ve minaresi yapılarak tam kapasite ibadete açılmıştır.
Caminin yapımında Osmanbey Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği öncülük etmiş, başta Osmanbey esnafı olmak üzere yardımsever halk da destek olmuştur.
Mimarlığını Halil Taşlıca’nın yaptığı caminin mülkiyeti Diyanet İşleri Başkanlığı’na, arsası hazineye aittir. 
Cami betonarme-karkas yapı özelliği taşımaktadır. 
Caminin bulunduğu yer, meskûn mahal olmayıp cemaatini daha çok Osmanbey esnafı ve buraya gelip geçen halk oluşturur.
Caminin Küçükbahçe Sokağa bakan cephesinde bir adet ana giriş, Dere Sokağa bakan cephesinde ise bir adet tali giriş olmak üzere iki girişi mevcuttur. 
Dere sokağa bakan girişten caminin birinci katına merdivenler kullanılarak zemin kattaki tuvalet ve şadırvanlara geçiş vardır. 
Yine buradan merdivenler çıkılarak caminin ana katına da ulaşılabilmektedir. 
Cami eğimli bir arazide olduğu için Dere Sokak girişi kuzey cephesindeki Küçükbahçe girişinden bir kat aşağı kata direkt giriş sağlamaktadır. 
Cami fevkani bir yapıdır. 
Alk kat sadece yaz kurslarında ve Cuma namazı için kullanılmaktadır. 
Caminin Kuzey yönündeki ana girişinden camiye 7-8 basamak ile çıkılır. 
Giriş kapısının sağında bulunan oda görevli odası olarak kullanılırken solundaki oda kadınlar için namaz kılma yeri olarak kullanılmaktadır. 
Bu girişten esas itibariyle bahçe olarak yapılan alana geçiş yapılır. 
Bahçe kenarları 15 sütunu ile revaklarla kaplı iken caminin kapalı alanın ihtiyaca cevap vermemesi üzerine, revakların orta boş alanı bir kısmı şeffaf tavan olarak örtülmüştür. 
Dolayısı ile caminin revaklarla çevrili bahçesi kapalı alana dönüştürülmüştür. 
14 pencereye sahip bu bölümün sağ ve sol ön taraflarından mahfil katına ve minarelere çıkış merdivenleri bulunmaktadır. 
Ayrıca sağ taraftan alt katlara ve abdesthaneye inen merdivenler de bulunur. 
Bu alanın revaklı bölümünde sağ ve arka kısmında beşer sol kısmında üç olmak üzere 13 küçük kubbesi bulunur. 
Duvarları süt kahve renkli mermer ile kaplıdır.
Bu bölüm arsa yönü ile kıblenin örtüşmememsi nedeni ile sola doğru kaydırılarak yapılmış olduğundan kıble yönü çapraz olup saf düzeni çapraz sağlanmıştır.
Camini harim katı arkada on küçük kubbe ve sekiz ana sütun üzerine oturan büyük bir ana kubbe ile örtülüdür. 
Sütunlar mermer kaplamadır. 
Kubbe içleri kalem işleme ile bezelidir. 
Harim katı duvarları çini kaplamadır. 
Mihrap, minber ve kürsü işlemeli mermerden mamuldür. 
Kürsü mihrap nişinin solundaki sütuna monteli olun yaklaşık 1,5 metre yüksekliktedir.
Mihrap nişi ön yarım kubbe alanın kaplamakta oluş normalde daha büyük tasarlanmıştır. 
Dört metre genişliğe 2 metre derinliğe sahiptir.  
Caminin harim katında üçü arka kısma açılmak üzere toplamda 17 penceresi bulunmaktadır. Pencere kenarları mermer kaplı olup üst kısımlarında küçük oval üstlü vitray pencerecikler bulunur. 
Kıble tarafında önde 5 adet vitray pencere vardır.  
Mahfil katı kenarları mermer tırabzan ile çevrilidir. 
Caminin harim katı 8 saf, sonradan üstü kapanan arka bölüm ise 12 saf kapasitelidir.
Mihrab nişinin üzerinde, “Yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir” (Bakara 2/149) ayeti, kubbe ortasında İhlâs Suresi, kubbe kasnağında “Allah, göklerin ve yerin nurudur. 
O'nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandillik gibidir. 
"O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan yağdan) tutuşturulur” (Nur 24/35) ayeti, kıble yönünde mahfil katı hizasına çini üzerine şerit halinde Bakara Suresi’nin son iki ayeti (Âmenerrasülü), harime açılan kapının üst kısmında “Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, cennetler içinde ve pınarlar başındadır.” (Hicr 15/45) ayeti yazılıdır.
Caminin iç ve dış kapıları süslemeli ahşaptır. Halıları seccade sütun desenli, bordo üzeri mavi işlemeli şeritlidir. 
Harim katında ana kubbeye ilişik üç katlı metal fanus kandilli avizeleri bulunur.
Caminin sağ arka yönünde … şerefeli betonarme bir adet minaresi bulunur.
İşyerlerine hitap eden caminin cemaat yoğunluğu mesai saatlerine göre farklılık gösterir. Mesai saatleri içersinde 100-150 cemaati olmakla birlikte bu sayı harici vakitlerde 10-20 kişiye düşmektedir. 
Yaz kurslarındaki öğrenci sayısı değişkenlik arz etmekle beraber 15-35 arasında değişmektedir.
Osmanbey Cami’nin bir imam-hatip ve bir müezzin-kayyım kadrosu bulunmakta olup ait bir adet lojman bulunmaktadır.