20 Temmuz 2016 Çarşamba

Cezeri Kasım Paşa Camii, Eyüp, İstanbul

Cezeri Kasım Paşa Camii, Eyüp, İstanbul
Cezeri Kasım Paşa Camii, İstanbul'un Merkez Eyüp İlçesi Çömlekçiler Mahallesi Zalpaşa Caddesi ile Cezeri Kasım Akarçeşme Sokağının kesiştiği yerde bulunmaktadır.
1515'li tarihlerde Kubbealtı vezirlerinden Cezeri Kasımpaşa tarafından inşa edilmiştir.

Cezeri Kasım Paşa’nın Cağaloğlu Meydanı’nda da bir camisi vardır. 
Banisi Cezeri Kasım Paşa, Yavuz Sultan Selim dönemi vezirlerindendir.(FATİH CEZERİ KASIM PAŞA CAMİİ)
Kendisi Koca Kasım Safi Çelebi Paşa olarak tanınmakta idi.
İsmindeki Cezeri lakabı kendisinin Cizreli olmasından kaynaklanmaktadır.
Cizre’nin o dönemdeki ismi El Cezire’dir.
Cezaeri Kasım Paşa önce Defterdar, sonra üç tuğlu vezir olmuştur.
Dönemin ünlü şairi İbni Cezeri'nin yanında büyümüştür.
İbni Cezeri’nin "Mukaddime"isimli bir eseri bulunmaktadır.
İbni Cezeri'nin evlatlık olarak yetiştirdiği kimselerden biri olduğu için Cezeri Kasım Paşa adıyla tanınmıştır.
Safi 11 mahlasıyla şiirleri vardır.
Selanik'ten Bursa'ya geldiğinde, orada bir medrese ve yanında da hamam yaptırmıştır.
Cağaloğlu Camii'nin mahallesi de vardır.
Cezeri Kasım Paşa’nın Eyüp’te Çömlekçiler mahallesinde de bir camisi vardır.
O yapı günümüze kadar gelebilmiştir.
Bu Eyüp’teki cami Yavuz Sultan Selim dönemi mimarisini yansıtan bir yapıdır. 
Yapı kagirden merkezi kubbeli olarak inşa edilmiştir.
İnşaat sırasında kesme taş ana malzeme ve bazı yerlerde tuğla hatıl kıllanılmıştır.
Yapı dikdörtgen bir planı ile inşa edilmiştir.
Son Cemaat yeri dört sütün ile taşınmaktadır.
Dört sütun arasında üç sivri kemer bulunur.
Sivri kemerler üstü almaşık olarak tuğla ve kesme taş olarak inşa edilmiştir.
Son cemaat yerinin üstünde üç kubbe bulunmaktadır.
Caminin minaresi batıda olup şerefesi altıgendir.
Avludaki şadırvan Hatice Sultan’ın kethüdası Mehmet Efendi tarafından yapılmıştır.
Cami içinde Mekke tasviri olan çini levhalar önemlidir..


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder