15 Kasım 2022 Salı

Alaaddin Camii'nin Mimari Yapısı, Selçuklu, Konya

Alaaddin Camii, Selçuklu, Konya
Alâeddin Camii, bütünüyle tek dönemde yapılmış bir cami değildir.
Bu münasebetle de değişik malzemeler kullanılmıştır.
Yapımında daha önceki dönemlere ait çeşitli mimari parçalar kullanılmıştır.
Bunların başında Eski Çağ kitabeleri, Grekçe yazılar, kilise mimari malzemeleri gelmektedir.
Caminin dış cephesinde, batı yönündeki duvarlarda kemer açıklıklarını birbirinden ayıran payeler Bizans yapılarından getirilmiştir.
Caminin içerisindeki üst örtüyü taşıyan kemerleri destekleyen sütunlar ve bunların başlıkları da devşirme malzemelerdir.
Caminin içinde 41 adet sütun bulunmaktadır.
Alâeddin Camisi birkaç yapı evresi geçirmiştir.
Caminin doğusundaki mihrap duvarına paralel çok sütunlu mekân ilk yapılan bölümdür.
Bu bölüm mihrap duvarına dik sütun dizileri ile yedi sahna ayrılmıştır.
Sütunları birbirine bağlayan kâgir kemerler de tuğla örgülü idi.

Alâeddin Camisi plan olarak düzensiz bir şekildedir.
Kuzey duvarında görkemli bir giriş kapısı bulunmaktadır.

Caminin portalinin bulunduğu kuzey duvarının dış yüzünde kale veya hanlarda olduğu gibi dışarıya taşkın mahmuz biçiminde payandalar bulunmaktadır.
İbadet mekânı mihrap duvarına paralel sahınlara ayrılmıştır.
Üzeri de düz bir dam ile örtülmüştür.
Mihrap yönündeki geniş sahnın ucuna kâgir bir kubbe oturtulmuştur.
Ortadaki kubbeli mekânın yanındaki doğu kanadı daha geniş ve daha derindir.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder