1 Nisan 2023 Cumartesi

KANADA (Canada)

KANADA SİYASÎ HARİTASI
  1. Beytü'l İslam Camii, Ontario
  2. Beytü'n Nur Camii, Calgary, Alberta
  3. Nugget Camii, Toronto
Kanada Nerededir?

Kanada; Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyindeki ülkedir.
Büyüklüğü, Büyük Okyanustan, Kuzey Arktik denizine kadar 9.98 milyon kilometre karedir.
Bu özelliğiyle, yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük 2. ülkesidir.
Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada'nın ortak sınırı dünyanın en uzun kara sınırını oluşturur. Kanada'nın topraklarında çoğunlukla ormanlar ve bunun yanı sıra Rocky Dağları'nda ki tundra hakimdir.
Nüfusun beşte dördü de güney sınırına yakın yaşamaktadır.
Kanada'da zaman genellikle soğuk ya da çok ciddi kış soğuklarıyla geçer, ancak Kanada'nın güneyindeki alanlar yaz aylarında bir o kadar da sıcak olur.

Kanada, Aborjinlerin binlerce yıldır yaşadığı bir alan olmuştur.
15. yüzyıl sonlarında, İngiliz ve Fransız kolonileri Atlantik kıyısı civarlarında ilk kolonilerini kurmaya başladılar.
Bölge daha sonralarında ise tamamen İngilizlerin kontrolüne girmiştir.
Ancak Birleşik Krallık, başta Kuzey Amerika kıtası olmak üzere, bugünkü Kanada'yı da oluşturan topraklardaki gücünü, çeşitli savaşlarla, 18. yüzyılın sonlarından itibaren kaybetmiştir.

Buna rağmen Kanada, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığının hala birer parçası konumundadır.
Aynı zamanda ülke, 10 eyalet ve 3 bölgeden oluşan, merkezi olmayan, anayasal monarşi ile yönetilen, 1867'de Konfederasyon yasası ile kurulan bir federasyondur.

Kanada'nın başkenti Ottawa'dır.
Ticari merkezi ise Toronto’dur.
Ülke, hem Frankofon, hem de İngiliz Milletler Topluluğuna bağlıdır.

Kanada çağdaş ve teknolojik olarak ilerlemiş bir ülkedir.
Fosil yakıt kaynakları, nükleer enerji üretimi ve hidroelektrik güç üretim imkânları ile enerji bakımından genelde kendine yeterlidir.
Ekonomisi geleneksel olarak yüksek miktarlardaki doğal kaynaklarına dayalıdır.
Her ne kadar çağdaş Kanada ekonomisi çeşitlenmişse de doğal kaynakların kullanımı halen çoğu bölgesel ekonominin önemli bir parçasıdır.

Güney komşusu ABD'nin onda biri nüfusu ile, Kanada'nın ekonomik gücünün de onda biri olması beklenirken; gerçekte bu orandan daha fazladır.

Kanada'nın iki resmî dili vardır: İngilizce ve Fransızca.

7 Temmuz 1969'da Kanada federal devletinin tümünde Fransızca ve İngilizce eşit kabul edildi.
Bu durum Kanada'nın kendisini federal düzeyde çift dilli ve çok kültürlü bir ulus olarak tarif edilmesine yol açtı.


Kanada'da Dini Durum
Kanada'da, diğer çoğu Amerika ülkelerinde olduğu gibi, en yaygın din Hristiyanlık'tır.
En yaygın mezhep, Katoliktir.
Katolikler nüfusun %42'sini oluştururlar.
İkinci sırada, %40'lık oran ile Protestanlar gelir.
Buna karşılık, Kanada nufüsunun %23.9'u ise, herhangi bir dine inanmamaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder