8 Nisan 2023 Cumartesi

Keklikoğlu (Şeyh Abdullah) Camii, Melikgazi, Kayseri

Keklikoğlu (Şeyh Abdullah) Camii, Melikgazi, Kayseri
Keklikoğlu (Şeyh Abdullah) Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Keklikoğlu Mahallesinde yer almaktadır.
1882 yılında inşa ettirilmiştir.
Cami, bugün kısmen harap halde olduğu için ibadete kapalıdır.
Asıl adı Şeyh Abdullah (Abdullah Şıh) Camii olmakla beraber, bulunduğu mahalleden dolayı “Keklikoğlu Camii” olarak bilinmektedir. 
Güney-kuzey doğrultuda dikdörtgen bir plâna sahiptir. Harim mekanının ortasına atılan üç ahşap direk camiyi mihraba dik iki sahna bölerken, bugün betonarme olarak yenilenen ancak orijinalinde düz toprak dam olan üst örtüyü taşımaktaydı. 
Harim mekanı güney cepheye açılan iki, batı cepheye açılan bir pencereyle aydınlatılmaktadır. 

Caminin Mihrab ve Vaaz Kürsüsü
Harimin kuzey cephesinde bulunan kadınlar mahfiline kuzeybatı köşedeki merdivenle çıkılmaktadır. 
Merdivenin altında Abdullah Şıh’a ait olduğu söylenen mezar vardır. 
Caminin mihrabı ve ahşap olan taban döşemeleri 1985 yılındaki onarımda yenilenmiştir. 
Caminin batı cephesinin önündeki avludan bir merdiven vasıtasıyla minber minareye ulaşılmaktadır. 
Minber minare kesme taştan dört sütun üzerine atılmış dekoratif kemerler ve külahtan oluşmaktadır.
Camide kayda değer süsleme yoktur.
Duvarları sıvalı olduğu için malzeme görülememekle birlikte benzer diğer eserlere bakılarak kaba yonu moloz taşla inşa edilmiş olduğu ileri sürülebilir.
Caminin orijinal kitabesi mevcut  değildir.
Abdullah Şıh’ın mezar taşında da kitabe yoktur.
Şimdilik avlu kapısı üzerindeki 1882 tarihi ilk inşa tarihi olarak kabul edilebilir.

Keklikoğlu (Şeyh Abdullah) Camii, Melikgazi, Kayseri


        Kaynaklar:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.264, 265.
  2. Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s. 136.

  3. Nazım Şanlı, Kayseri’deki Mescitler, E.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1999.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder