17 Temmuz 2023 Pazartesi

Çamlıca Camii'nin İnşaat Vetîresi (Süreci), Üsküdar, İstanbul

Çamlıca Camii'nin İnşaat Vetîresi (Süreci), Üsküdar, İstanbul
2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çamlıca Tepesi'nde yeni bir TV-radyo anteni uluslararası fikir projesi için Uluslararası Mimarlar Birliği'ne (UIA)’ya başvurdu.
UIA, Mimarlar Odası'nın görüşünü aldı.
Mimarlar Odası, Çamlıca Tepesinin tarihî ve sembolik bir alan, doğal ve kültürel miras ve SİT alanı olduğunu, kamusal alan olarak uygun düzenlemelerin yapılmasını ancak alanın yapılaşmaya açılmamasını savundu.
İlave olarak TV ve radyo antenlerinin de bölgenin dokusuna, Boğaz’ın siluetine zarar verdiği ve taşınması gerektiği yönünde görüş bildirdi.
UIA bu görüş münasebetiyle yarışmayı tasdik etmedi.Mayıs 2012’de “Bütün İstanbul’dan görülebilecek” bir cami yapılacağı haberleri basında yer aldı. 
Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Mütedeyyin çevreler dahil olmak üzere insansız bir mekana cami yapmanın çok da ihtiyaca ve bizim inancımıza uygun olmadığı konusunda tenkitler oldu.
Sanıyorum bu tenkitler ışığında yol alınacak.
Şu anda somut bir proje yok" dedi.
Çamlıca Camii'nin İnşaat Vetîresi (Süreci), Üsküdar, İstanbul
Ardından, Mimar Hacı Mehmet Güner'in Kahramanmaraş'ta yaptığı caminin, zamanın Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından beğenilmesi üzerine Güner, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı müşaviri olarak İstanbul'a atandı ve ekibiyle beraber projeyi çizmeye başladığı basına verdiği demeçlerden öğrenildi.

4 Haziran 2012'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı devreden çıkartarak “1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Büyük Çamlıca Özel Proje Alanı” adı altında alanı yapılaşmaya açtı.
Nihayetinde 23 Temmuz 2012'de yarışma açıldı.
1 Temmuz 2016'da bitirileceği duyurulan cami, bu tarihe yetiştirilemedi ancak ibadete açıldı.

7 Mart 2019 tarihinde Regaip Kandili'ne denk gelen günde ilk namaz kılınmış, resmi açılış ise 3 Mayıs 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilmiştir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası, Çamlıca Tepesi'ne dini tesis ve turizm tesisi yapılarak bölgenin yerleşime açılmasına ve bu sebeple bir yarışma açılmasına karşı çıktı.

Yapılan açıklamada, "Özgün ve kendisi İstanbul'un simgelerinden olan tepenin asla ve hiçbir şartta yapılaşmaya açılmaması, bir kamu değeri, bir doğal sit alanı olarak korunması ve yaşatılması düşüncesi göz ardı edilerek bu eşsiz değerin korunması fikri yok edilmiştir." dendi.

Mimar Hacı Mehmet Güner’in, ‘Ecdadın yaptığından da geniş kubbe kullanacağız.
En az 6 minaresi olacak ve minareleri dünyadaki en yüksek cami olacak’ açıklamalarına tepki gösteren bazı mimarlar muhtelif tenkitler yaptılar.

Uğur Tanyeli "Süleymaniye’yi Süleymaniye yapan şey metrekaresi ve minarenin büyük oluşu, tepenin üzerinde konumlanışı değil.
Osmanlı camileriyle yarış kazanılmaz.
Sadece taklit bir Osmanlı Camisi daha olur." dedi.

Sinan Genim, "Bugün yapılacak caminin günümüzün mesajlarını taşıması gerektiğini düşünüyorum. 
Geçmişin kopyasını vermenin taraftarı değilim." diye görüş bildirdi.

Kocatepe ve Şakirin Camilerinin mimarı Hüsrev Tayla ise, "Selimiye’yi yapan Sinan’ın haddi mi yoktu?
Ya da Kanuni’nin parası mı yoktu?
Kocatepe’yi yaptım ama Selimiye’nin yarısı kadar bile değil.
Haddini bilmek lazım." diyerek camiinin boyutları konusundaki eleştirilerini getirdi.

Doğan Hasol, "Boyutsal büyüklüğüyle dikkat çekebilecek bir eser olmuş.
Yer seçiminde geleneksel yaklaşım, caminin kentsel yerleşmenin ortasında olmasıdır.
Ama burada seçilen yer, kentsel yerleşimin dışında." diye caminin yeriyle ilgili görüş bildirirken Doğan Tekeli, "Tarihi Yarımada’nın tepelerindeki ‘Osmanlı Selâtin Camileri’, o tepelerin eteklerindeki küçük yapılı kent dokusu üzerinde nasıl görkemli duruyorlarsa, Çamlıca Camii’nde de benzer bir görüntü oluştu.
Bu haliyle uzaktan bakıldığında, kentle bütünleştiği de söylenebilir.
Bununla beraber yürürlükteki imar planı kararlarına göre, yeşil olarak korunması gereken bir alana, üzerinde toplumsal uzlaşı sağlanamadan, alelacele inşa edilmiştir." dedi.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder