14 Temmuz 2023 Cuma

Tasmakıran Camii, Melikgazi, Kayseri

Tasmakıran Camii, Melikgazi, Kayseri
Tasmakıran Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Tahirağa Mahallesinde Kapan ve Tasma sokaklarının arasında bulunmaktadır.
Caminin kitabesi bulunmamaktadır.
İnşâ tarzı ve karakteri yönünden değerlendirildiğinde eserin 18. yüzyılda yapılmış olduğu tahmin edilmektedir.Yapılan tamiratlar sonrası son şeklini alan cami, kareye yakın dikdörtgen planlı olup, 12.60x14.50 m. ölçüsündedir.
Ana mekânını örten tavan ortadaki dört adet ahşap sütun tarafından taşınmaktadır.
Üst örtüsü dıştan saç kaplı kırma çatılıdır.
Caminin kuzeyi; son cemaat mahalli şeklindedir. 
Bu mekanı örten ahşap kirişlere oturan üst örtüyü ahşap sütun taşımaktadır. 
Avlu duvarı üç cepheden bahçeyi kuşatır. 

Caminin Mihrab ve Minberi
Avlu girişinin solunda kesme taştan yapılmış kemerli bir mahalle çeşmesi, avlunun sağ köşesinde de kesme taş kaide üzerinde dört sütundan müteşekkil bir Köşk (Minber) Minaresi vardır.
Zeminden 2.95 m. yükseklikte olan minareye mihrap yönündeki 14 basamaklı taş bir merdivenle çıkılmaktadır. 
Minare dört sütunlu olup, 0.98x0.95 m. ölçüsünde ayrı bir alanda bulunmaktadır. 

Caminin güneyinde; üst seviyede iki, doğu ve batısında birer pencere bulunurken; kuzeyde alt seviyede iki penceresi vardır. 
Pencerelerin üst lentoları yekpare taştan basık kemerli olarak yapılmıştır. 
Orijinalinde toprakla örtülü olan damın üzeri yapılan onarımlar sırasında sac kaplamalı bir çatıya dönüştürülmüştür.
Kıble dış cephede saçakların altında taştan işlenmiş üç adet büyük yağmur oluğu (çörten) görülmektedir.
Harimin kuzey yönünde ahşap mahfel bulunmaktadır. 

Caminin Girişi
Dikdörtgen kesitli iki ahşap ayak üzerine oturan bu mahfile on basamaklı bir merdivenle çıkılır. 
Mahfilin ortasında kare şeklinde bir çıkma da dikkati çekmektedir.
Caminin ahşap minberi ve renkli mermerden Mihrabı fazla özelliği olmayan görünüştedir.
Mihrab; alınlığında bozuk bir celi sülüsle yazılmış “Küllemâ dehale aleyhâ Zekeriyyel Mihrâb” âyeti okunmaktadır.
Camide herhangi bir tezyinat yoktur.
Caminin duvarlarında kesme ve moloz taş kullanılmıştır.
Cami, günümüzde ibadete açık durumdadır.

Tasmakıran Camii, Melikgazi, Kayseri

        Kaynaklar:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.242, 243, 244.
  2. İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s.190.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder