7 Temmuz 2023 Cuma

Ramazan Şemseddin (Kale Pazarı) Camii, Altındağ, Ankara

Ramazan Şemseddin (Kale Pazarı) Camii, Altındağ, Ankara 
Ramazan Şemseddin (Kale Pazarı) Camii, Ankara'nın Merkez Altındağ İlçesi'nde, Ankara Kalesi’nin Hisar Kapısı’ndan (Saat Kulesi’nin olduğu kapı) girildiğinde biraz ileride sol tarafta yer almaktadır.
Caminin inşa tarihi hakkında kesin bilgi veren bir kitabe ve belge yoktur. 
İnşa tekniğine göre muhtemelen 17. yüzyılda Ramazan Şemseddin adlı kişi tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.

Caminin Girişi ve İkinci Katı
Yapıldığı dönemle ilgili olarak Gönül Öney;
“Caminin ilk yapılışı ile ilgili elimizde fazla bilgi bulunmamaktadır. 
Ramazan Şemseddin adlı kişi tarafından 17. yüzyılda yaptırıldığı söylenmektedir.” 

Şehr-i Kadim Ankara kitabında, kitabesi ve vakfiyesi bilinmeyen mescidin, 1522 ve 1530 tarihli tahrir defterlerinde 700 akçe geliri olduğu kayıtlıdır.
Bu kayıttan mescidin 16. yüzyıl başlarında var olduğu anlaşılmaktadır. 

Caminin Mihrab ve Minberi
Zamanla harap hale gelen cami, 1954-1956 yılları arasında yıkılarak eski temelleri üzerinde yeniden yapılmıştır. 
Bu münasebetle caminin orijinal özelliklerini büyük oranda kaybetmiş olduğu söylenebilir.
Beden duvarları kaidesi taş, üst kısmı tuğla ve kerpiçten yapılmış, ahşap hatıllarla desteklenmiştir. 
Tuğla olan bölüm sıvalıdır. 
Dikdörtgen planlı olan cami kiremit çatılı, sade görünüşlü basit bir eserdir.
Caminin kuzeydoğu köşesinde yer alan ahşap minaresi kısa yapılıdır. 
Alçı kalıp mihrabı ve ahşap minberi yenidir.
Ahşap tavanının ortasında altıgen biçimli bir rozet yer almaktadır. 
Güney ve doğu duvarında bulunan alt kottaki pencerelerin söveleri kalem işi bezemelidir.
Yanda, sonradan eklenmiş olduğu anlaşılan son cemaat mahalli vardır. 
Caminin 1984 ve 2005 yıllarında tekrar restore edildiği bilinmektedir.

Ramazan Şemseddin (Kale Pazarı) Camii, Altındağ, Ankara

Ramazan Şemseddin Çeşmesi:
 

Kale Kapısı Sokak üzerinde, caminin güney doğu bitişinde bulunmaktadır. 
Üzerinde kitabe yeri olmakla birlikte kitabesi mevcut değildir.
Camiye ait olduğu bilinen çeşme, kare planlı, kesme taş ve moloz taştan inşa edilmiştir. 
Çeşmenin ön cephesinde, yanlarda, kaideli ve başlıklı iki adet sütunce ve üst kısımda üçgen alınlık bulunmaktadır. 
Ön cephenin alt kısmında üç kademeli silmeyle çevrelenmiş ayna taşı yer almaktadır. 
Bu ayna taşının hemen önünde, günümüzde yerinde olmayan bir yalağın olması muhtemeldir.

Caminin İçinden Bir Görünüm

        Kaynaklar: 

    1. Cumhuriyet Öncesi Ankara’da Cami ve Mescitler, Cadde Anafartalar Kuyumcuları Yayınları - 03, Mayıs 2019, s.121, 122.
    2. Ankara Vakıf Eserleri, Ankara Valiliği Ankara Kalkınma Ajansı, 2016, s.72, 73.
    3. https://tarihgezisi.com/camiler/kalekapisi-ramazan-semseddin-camii-ankara/

    Hiç yorum yok:

    Yorum Gönder