29 Ekim 2020 Perşembe

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeki Bimârhâne, Gebze, Kocaeli

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'nin Giriş Kapısı, Gebze, Kocaeli
Günümüze ulaşamayan Bimârhâne, cami avlusunun solunda yer alıyordu.
Burada bulunan binanın Bimârhâne olduğu ileri sürülmüştür.
Bimârhâne üzeri kubbelerle örtülmüş 10 odadan meydana gelmiştir.
Bunların önüne altı sütunun taşıdığı tonozlu bir revak yerleştirilmiş, ancak onlar da günümüze ulaşamamıştır.
Bimarhanedeki odalar kemerli kapılarla avluya açılmaktadır.
Bu odaların içerisinde taş setler ve ocaklar bulunmaktadır.

Bimârhâne Nedir?
Osmanlı İmparatorluğu’nda hastanelere; bimaristan, bimarhâne, şifahâne ve darüşşifâ denirdi.
"Bimarhâne", 17.yy’dan sonra, akıl hastanesi olarak kullanılmaya başlanıldı.
İslam ülkelerinde, hastanelerin yanında farklı bir kısım olarak bimarhâneler vardı.
Osmanlı imparatorluğunda akıl hastalarının iyileştirilmesine ehemmiyet verilir, yeni ve ileri tedavi usülleri tatbik edilirdi.
Akıl hastalarını iyileştirmek için haftanın belirli günlerinde onlara müzik dinletilirdi.

İlk İslam Bimarhanesi Hendek Harbi esnasında seyyar savaş hastanesi olarak kurulmuştur.
Savaşta yaralananların müdahalesinin yapıldığı bu bimarhanelerden sonra, tam teşekküllü ilk hastane 707 yılında Emevi Halifesi Velid b. Abdülmelik tarafından yaptırılmıştır.
Buraya hekimler tayin edilmiş ve maaş bağlatılmış, cüzzamlıların ve akıl hastalarının tecrit ve tedavi edildiği odalar yaptırılmıştır.
Bimarhaneler; bidayette (başlangıçta) hastanelerin umumî adı olarak anılsa da, sonraları hastanelerin akıl hastaları için olan bir bölümü veya tamamen akıl hastaları için hizmet veren Akıl Hastanesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder