7 Ekim 2020 Çarşamba

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi'ndeki Medrese, Gebze, Kocaeli

Çoban Mustafa Paşa Külliyesi, Gebze, Kocaeli
Çoban Mustafa Paşa Külliyesi’nin güneydoğu kanadını oluşturan medrese, caminin solundaki Şeftali Kısığı Sokağı ile dış avlu arasında yer almaktadır.
Klasik Osmanlı üslubunda yapılan, üç tarafı revaklarla çevrili medresenin üç ayrı giriş kapısı vardır. Bunlardan ikisi kuzey, diğeri de güney cephesindedir.

Medrese 15.00x10.40 m. ölçüsünde dikdörtgen planlı olup, baklava başlıklı sütunların oluşturduğu bir revak avluyu çepeçevre dolaşmaktadır.
Bunların arkasında ise medrese hücreleri yer almaktadır.
Medresenin tümü moloz taş ve tuğla duvarlı olup, on yedi hücresi bulunmaktadır.
Bu hücreleri örten kubbeler tuğladandır.
Medrese hücrelerinden daha görkemli olan dershane, kare planlı olup üzeri sekizgen kasnağın taşıdığı bir kubbe ile örtülüdür.
Giriş kapısı üzerinde celi-sülüs yazılı bir kitabe bulunmaktadır.

Bu kitabenin manası şöyledir:

“Zamanın veziri Allah rızası için güzel bir medrese yapmıştı”.

Medresede bezemeye yer verilmemiştir.
Orijinal yapımında da medresenin bezemelerinin olup olmadığı da kesinlik kazanamamıştır.
Dış pencerelerin taş kakmalarla süslendiği kaynaklarda belirtilmişse de bunu kanıtlayacak izlere rastlanmamıştır.
Dershane avlusunda bulunan kuyu üzerinde tavus kuşu motifi ile silik bir haç motifi görülmektedir.
Bu da kuyu ağzının bir Bizans yapısından getirildiğine işaret etmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder