4 Eylül 2023 Pazartesi

Hasbek Kümbet Camii, Kocasinan, Kayseri

Hasbek Kümbet Camii, Kocasinan, Kayseri
Hasbek Kümbet Camii, Kayseri'nin Merkez Kocasinan ilçesi, Hacı Sâkî Mahallesi, Hastane Caddesi üzerinde bulunmaktadır.
Caminin kitabesi günümüze ulaşamamıştır.
Bu yüzden eserin ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. 
1920 yılında tadilattan geçirilmiş olduğu anlaşılan Hasbek Kümbet Çeşmesine bakılarak bu caminin en geç 20.yüzyılın başında inşa ettirilmiş olduğu kabul edilebilir.Cami, kuzey-güney doğrultuda dikdörtgen bir plân arz etmektedir. 
Caminin etrafı dolduğu için zemin kotu aşağıda kalmış dolayısıyla ibadet mekanına birkaç basamak inilerek ulaşılmaktadır.
Caminin harimi iki taş sütuna kuzey-güney doğrultuda atılmış sivri kemerlerle mihraba dik üç sahna bölünmüştür. 
Caminin Mihrab ve Minberi
Kemerler duvarlardan çıkıntı yapan gömme ayaklara ve ortadaki sütunlara oturmaktadır. 
Kemer duvarlarına ve binanın beden duvarına atılan ahşap kirişli tavan dıştan kiremit çatıyla örtülmüştür. 
Güney cephe ortasında bulunan mihrap yarım daire niş şeklinde tasarlanmış olup, mihrap alınlığının köşelerinde birer rozet kabartması görülmektedir. 
Kuzey cephede iki ahşap direğin taşıdığı ahşaptan kadınlar mahfili yer almaktadır. 
Buraya sağ köşedeki bir merdivenle çıkılır. 
Caminin ahşaptan yapılma minberi eski fakat bir özellik taşımamaktadır. 
Caminin kuzey ve batısında ikişer pencere açıklığı bulunmaktadır.
Doğu cephenin güneyine kaydırılmış dikdörtgen formlu bir pencere açıklığı bulunurken, son tamiratlarda bu cephenin kuzeyine kaydırılmış bir kapı açılmıştır. 
Güney cephenin ise batı köşesinde bir pencere bulunmaktadır. 
Tüm pencereler içeriye doğru genişler tarzda mazgal biçiminde düzenlenmiştir.
Eserde kayda değer tezyinat (süsleme) yoktur.
Caminin duvarlarında kaba yonu moloz taş, kemerde düzgün kesme taş kullanılmıştır.
Cami, günümüze sağlam olarak gelmiş olup ibadete açıktır.

        Kaynaklar:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.287, 288.
  2. Özkeçeci, İlhan, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s. 94.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder