25 Eylül 2023 Pazartesi

Şeyh Şerefeddin Kimdir?

Şeyh Şerefeddin Mes'ud Türbesi, Karatay, Konya

Şeyh Şerefeddin, Selçuklu Devrinin tanınmış âlim ve sofilerinden, bir rivayete göre de emirlerinden bir zattır. 
Bu Şerefeddin’in Selçuklu Devrinde adı geçen devlet adamlarından hangi Şerefeddin olduğu bilinmemektedir.
Veliler listesinde adı geçen Şeref Sultan’ın, Şeyh Şerefeddin olduğu tahmin edilmektedir.

Ne zaman vefat ettiği kesin olarak bilinmemektedir.  
Şeyh Şerefeddin, Şerafeddin Camii’nin ilk bânisidir. 
Türbesi, Şerafeddin Camii’nin güneydoğu duvarı bitişiğinde iken, 1924-1925 yıllarında yeşil alan açma bahanesiyle belediye tarafından yıktırılmıştır. 
Türbenin çevresindeki küçük kabristan da bu arada kaldırılmıştır. 
Kimseye zararı olmayan bu türbenin yıkılması, Türbe-tekke düşmanlığının açık bir örneğini teşkil eder.  
Taşlarla kaynaşan harç, yekpare bir kaya hâlini aldığından, kazma ile yıkılamayan türbe, ancak dinamitle yıkılabilmiştir. 
İzleri cami duvarında hâlâ bellidir.  
Türbe 2010 yılında aslına uygun şekilde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden yaptırılmıştır.  

        KAYNAKLAR  

  1. http://konyaninalimvehocalari.konyacami.com/seyh-serefeddin/
  2. Konyalı, Konya Tarihi, a.g.e. s. 547-548; Önder, 1971, a.g.e. s. 177. ES. Muhtasar Konya Ansiklopedisi (Haz. Uz), s. 2/396.

Şeyh Şerefeddin Mes'ud Türbesi, Karatay, Konya


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder