15 Eylül 2022 Perşembe

Şerafeddin Camii, Karatay, Konya

 Şerafeddin Camii, Karatay, Konya
Şerafeddin Camii, Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde Konya Hükümet Konağı’nın kuzeyinde bulunmaktadır.
Cami, ilk defa XII. yüzyılda Şeyh Şerafeddin Mes'ud tarafından yaptırılmıştır.
1444'de Karamanoğlu II.İbrahim Bey tarafından tamir ettirilmiştir.
1636 da tamamen yıktırılarak Çavuşoğlu Mehmet Bey tarafından yeni bir cami inşa ettirilmiştir.
1881 de Konya eşrafının ve hayırseverlerin yardımıyla tamir edilmiştir.
Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2006 yılında yeniden restorasyonu yapılmıştır.
Cami kesme taş duvarlı olup, duvarlarında yer yer Selçuklu devri mozaik çinileri görülmektedir. 
İbadet mekânını on adet payenin taşıdığı merkezi bir kubbe örtmektedir. 
Bu kubbe güneyden yarım bir kubbe ile desteklenmiştir. 
Mihrabın bulunduğu kısım da yarım kubbe ile örtülü olup, bu bölüm dışarıya taşkın şekildedir. 
Caminin güney kısmı dışında kalan bölümlerinde ikinci kat mahfilleri bulunmaktadır.   
 Şerafeddin Camii, Karatay, Konya
Caminin kuzeyinde altı mermer sütunun taşıdığı üzeri kubbeli, yedi bölüm halinde son cemaat mahalli bulunmaktadır. 
Giriş kapısı mermer söveli olup, stalaktitlidir. 
Bu kapının dışında doğu ve batı yönlerinde de birer kapı daha açılmıştır. 
Caminin mihrap ve minberi mermerdendir. 
İç mekândaki yarım kubbeler tromplar ve merkezi kubbe XIX.yüzyılda yapılmış kalem işleri ile bezenmiştir.

Caminin tek şerefeli minaresi, Osmanlı döneminde eklenmiştir. 
Camii gövdesi kesme taşlardan yapılmış olup, büyük bir kubbe ile örtülmüş.
Kubbeyi 10 fil ayağı tutmakta, güneyinde bir yarım kubbe ile desteklenmektedir.
Mihrabın bulunduğu kısmı dışarıya taşmaktadır.
Mihrabın üzeri yarım bir kubbe ile örtülmüştür.
Güney kısmı hariç diğer yönlerde ikinci kat mahfelleri bulunmaktadır.
Caminin içi yazı ve nakışlarla dekor edilmiş olup, mermer işlemeli minber ve mihrabı takdire şayan birer sanat eseridir.
Zaman içinde çeşitli kerreler yıkılan ve yeniden yapılan tek şerefeli bir de minaresi var.
Osmanlı Camii mimarisinin en mümeyyiz vasıflarından birisi olan cemaat mahalline yer verilmiş olup,
altı mermer sütun üzerine oturmuş yedi küçük kubbe ile örtülmüş.
 Şeyh Şerafeddin Mes'ud Türbesi, 
Caminin güneyindeki Selçuklu devri eseri Şeyh Şerafeddin Mesud’un kümbet şeklindeki Türbesi, 1925 de yeşil alan tesis etme maksadı ile yok edilmiştir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder