1 Nisan 2022 Cuma

Ali Hoca Camii, Melikgazi, Kayseri

Ali Hoca Camii, Melikgazi, Kayseri
Ali Hoca Camii, Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi, Kemeraltı Mahallesi'nde Haseki Caddesi ile Sokubağı Sokağı'nın kesiştiği yerde bulunmaktadır.
Kitabesinden M.1708 yılında Ali Hoca tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır.
Cami enine dikdörtgen planlı küçük bir mahalle mescididir.
Mescid, 2005 yılında Ahmet Çeşmebaşı tarafından restore ettirilmiştir.Caminin son cemaat mahalli yoktur. 
Kuzeybatı köşesinde minber (köşk) minare vardır. 
Minareye 20 basamaklı taş merdivenle çıkılır. 
Minarede dört adet yekpare, sekizgen, kesme taş sütun bulunmaktadır. 
Sütun kaidesi kare formunda kaidesi kare bir zemin üzerine oturmaktadır. 
Sütun başlıkları baklava dilimi biçimindedir. 
Kemer düzenlemesi Sivri ve S biçiminde bir kemer formuna sahiptir. 
Kemer aynalarında birer yuvarlak pul kabartama vardır. 
Kare kaide köşelerinden üçgen biçiminde kırılarak (pahlanarak) sekizgene dönüşmüş bir peteğe sahiptir.
Kalınlıkları bir ve beş cm arasında değişen beş sıra sıra silmeden sonra çokgen(sekizgen) piramidal külah yer almaktadır. 
Alemi küp, armut ve hilal bölümlerinden oluşmaktadır.
Ali Hoca Camii'nin Mihrabı

Demirden yapılmış yeşil boyalı armut bölümünün ortasında oyma olarak “Lafza-i Celal”(Esma-i Hünsalardan) yazılı olan eski alemin yerine 2005'te yapılan tadilat esnasında yerleştirilmiştir.
Camiin giriş kapısının üzeri iç kısımda sivri kemerle hareketlenmiştir. 
Kapının dışındaki kitabede dört satırlık bir celi sülüs yazı bulunmaktadır.
Betonla kaplı üst örtüsünü içerideki kare plânlı iki beton ayak taşımaktadır. 
Kıble yönünde; üç pencere vardır. 
Bunların birisi mihrabın üzerinde ve yatay, diğer ikisi de mihrabın yanındadır. 
Doğusu kapalı olan caminin batısında bir pencere, kuzeydeki giriş kapısının iki yanında büyük ve kapı üstünde küçük basık kemerli üç pencere daha vardır. 
Buna göre, kuzey cephesi hariç diğer pencereler sonradan açılmadır. 
Kesme taştan inşâ edilmiş olan mihrab yeşil ve krem renkli yağlıboya ile boyanarak kapatılmıştır. 
Mihrab nişi, beş sıralı zaril mukarnasdan oluşur, iç oygusu yedi köşeli ve sivri kemerli taksimata ayrılır. 
Burada üç kabartma selvi ve üç de askılı kandil görülmektedir. 
İki kenarda burmalı iki de sütunçe mevcuttur.
Mihrab nişi dilimlerinin mukarnasa bağlandığı yerde sivri kemercikler içerisinde, kabartma ve geçmeli beş kollu yıldızlar, spiraller ve çok kollu çiçekler görülür. 
Mukarnaslar sivri kemerli bir uç nokta ile son bulur. 
İki köşede yuvarlak rozetler vardır.

Ali Hoca Camii, Melikgazi, Kayseri

Mihrabın üzerindeki kitabeliği boştur. 
Bunların iki kenarında kabartma işlenmiş, fakat bozulmuş çiçek motifleri farkedilir.
Arkadaki ahşap kafesli mahfel dört adet ağaç desteğe basmakta olup, buraya sağ köşedeki on bir basamaklı ahşap bir merdivenle çıkılmaktadır.
Mihrap taştan yapılmış ve niş kısmı beş sıralı mukarnastan oluşmuş ve yedi köşeli iç oygusu ile  şekillerle üç askılı kandil görülmektedir. 
Mihrabın iki kenarında iki sütunce bulunmaktadır. 
Mihrabın üzerinde iki tane kitabe yeri vardır 
Mihrapta yeşil ve beyaz renkler hakim durumdadır.
Duvarları kesme taşlardan yapılmıştır.
Kapının dışındaki kitabede dört satırlık bir celi sülüsle şunlar yazılıdır:

Edüp camii Hacı Mehmed sarfı makdûr eyledi
Himmeti bu camiin tecdidine etdi temam
Pîşgâhında bağ ola Hüdâ hayratı kabul
Mahfaza olsun âna sırat üzre Yevm’ülKıyâm.

Cami, ibadete kapalı haldedir.

Kaynaklar:

  1. Doç.Dr.Yıldıray ÖZBEK, Yrd.Doç.Dr.Celil ARSLAN, Kayseri Taşınmaz Kültür Varlıkları Envanteri, Kayseri, 2008. (Kayseri Büyükşehir Belediyesi), s.171, 172, 173.
  2. İlhan Özkeçeci, Kayseri Cami Mimarisinde Minber Minareler, Kayseri, 1993, s.36.
  3. İlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri Cami ve Mescitleri, Kayseri, 1997, s.14.

Ali Hoca Camii, Melikgazi, Kayseri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder