25 Kasım 2011 Cuma

Defterdar (Defterdar Hacı İbrahim Efendi) Camii, İstanköy, 12 Adalar, Yunanistan

 Defterdar (Defterdar Hacı İbrahim Efendi) Camii, İstanköy, 12 Adalar, Yunanistan
Bulunduğu Yer: Platea Elefterias ve Platea Kazulli (Çarşı meydanı)
Istankoy şehri içindeki camilerden ibadete açık ve bu sebeple içi ve dışı oldukça bakımlı olan iki camii’den biri de Defterdar Camii’dir.
Bugün de bu camii’de Cuma namazları kalabalık Türk Cemaati eşliğinde edâ edilmektedir.
Vakıf idaresi’nin mülkleri arasinda 575 senet numarası ile kayıtlı bulunan bu cami, şehrin en işlek yerinde çarşı meydanında İstankoy Belediyesi’nin karşısında bulunmaktadır.
1137 (1724) yılında Defterdar İbrahim Efendi tarafindan yaptırılmıştır.
 Defterdar (Defterdar Hacı İbrahim Efendi) Camii, İstanköy, 12 Adalar, Yunanistan
Cami revakı ve harimi kemerler üzerinde birinci kattadır. Altında Vakıf’a gelir temin eden dükkânlar vardir.
Caminin yanında, 6 kalın sütun üzerine oturtulmuş kubbenin altındaki şadırvan 8 köşelidir.
Minare kaidesincleki yazıtta, solda:
"Lâ kuvvete illâ billah” yani “Allahtan başka güç yoktur”, sağda da “Mâşâllah” yazılıdır.
Revak ve harime, dörtgen geniş kaide üzerine oturtulmuş bulunan silindirik minare yanından çıkılır. Burası aynı zamanda minarenin giriş kapısıdır. Sütunlar üzerine oturtulmuş basit, süssüz kubbenin örttüğü harim, mihrap ve minber son derece sâdedir.
 Defterdar (Defterdar Hacı İbrahim Efendi) Camii'nin Resimleri

 Defterdar (Defterdar Hacı İbrahim Efendi) Camii'nin Şadırvanı
 Defterdar (Defterdar Hacı İbrahim Efendi) Camii'nin İçinden Bir Görünüm
 Defterdar (Defterdar Hacı İbrahim Efendi) Camii'nin Mihrab ve Minberi