29 Nisan 2013 Pazartesi

Apak Camii, Karapınar, Konya

Apak Camii, Karapınar, Konya


Apak Camii'nin Konumu, Karapınar, Konya